آسیب های رایانه

آسیب های رایانه:

آسیب هایی که به کودکان می رساند:

رایانه یکی از ابزار های ارتباط با دیگران است که امروزه ذهنیت همه ی مردم را خراب کرده است ،به دلیل اینکه مردم نمیدانند چه موقع و به چه روشی از آن استفاده کنند،یکی از آسیب های بزرگ رایانه آسیب رساندن به کودکان است منظور از آسیب رساندن یعنی علاوه بر اینکه چشمان کودکان را ضعیف میکند ،بلکه بر روی روحیه ی کودکان تاثیر میگذارد اگر از کودکی رایانه را در دسترس کودکتان قرار دادید پس وضیفه ی خود شماست راه روش صحیح استفاده از آن را به او بیاموزید، اگر میبینید که کودکتان در استفاده از آن زیاده روی میکند ساعت های معینی برای استفاده از آن برایش مشخص کنید ، از آسیب های رایانه به او بگوئید و توصیه های خود را کنید، توجه داشته باشید هر انسان در هر سنی حد و مرزی دارد پس مدام گوشی فرزندتان را چک نکنید، شاید او فهمیده باشد کاری که کرده است اشتباه است ولی شما با چک کردن گوشی او موجب استرس گرفتن فرزندتان میشوید و این استرس و اضطراب ها برروی روحیه ی کودکتان تاثیر منفی نیز میگذارد، و در آینده دچار بیماری های زیادی میشود،واگر خیلی اتفاقی در گوشی کودکتان به چیزی بر خوردید با او همانند یک دوست رفتار کنید و به او گوش زد کنید اگر باز دیدید که به کار تود ادامه میدهد با او با جدیت برخورد کنید زیرا شخصیت هر انسانی از کودکی رشد میکند.

آسیب هایی که به انسان ها میرساند:

با مدام کار کردن با رایانه نصف بیشتر عمر خود را تلف کرده اید وقتی سرتان را درون رایانه میکنید گذر زمان را حس نمیکنید ،حتی برای اینکه از اتاق با داخل پذیرایی بروید به یکدیگر پیام ارسال میکنید ،دیگر دور هم برای خوردن صبحانه و نهار و شام جمع نمیشود هرکسی برای خودش درحالی که سر در گوشی دارد میخورد و میرود .تلفن همراه لذت های دور هم جمع شدن را از ما میگیرد و حتی این قدر ذهنمان را درگیر میکند که در طول روز با یکدیگر سخن نمی گوییم ،این امر پایه های یک اجتماع و یک خانواده را سست میکند و موجب فروپاشی آنها نیز میشود، اگر برای هرچیز زمانی مشخص کنیم باعث میشود تا از هر روزمان لذت ببریم.

آیا میدانید میزان ضعیفی چشم انسان هایی که درشهر زندگی میکنند با انسان هایی که درروستا زندگی میکنند بیشتر است؟
یک انسان ۳۰ ساله درشهر زندگی میکند و یک انسان ۳۰ سال که دیگر در روستا زندگی میکند انسانی که در شهر زندگی میکند به رایانه دسترسی زیادی دارد ولی انسانی که در روستا زندگی اصلا به رایانه دسترسی ندارد،تو جه داشته باشید که این دو انسان اردو موقیعت بدنی یکسانی دارد انسانی که در شهر زندگی میکند در ۳۸ سالگی دچار ضعیفی چشم میشود ولی انسانی که در روستا زندگی میکند در ۶۰ سالگی آن هم به خاطر بالا رفتن سن.

دیدگاه‌ها ۰

*
*