آشنایی با جانوران مهره دار

رخی ازجانوران مهره دار:

در اطراف خود جانوران زیادی را میبینیم که با چرخه ی زندگی ما ارتباط دارند،بسیاری از جانوران اطراف ما بی مهره و کوچک اند ،اما بسیاری از جانوران اطراف ما با وجود ستونی مهره در بدن خود اندازه بزرگی دارند به طوری که طول بدن بعضی از آنها به چندین متر هم می رسد وجود این جانوران در زندگی ما از اهمیت زیادی برخورددار است از جمله تامین غذا، پوشاک،حمل بار و سوار و تفریح.
جانوران مهره دار در بخشی از اسکلت داخلی بدن خود ستونی از مهره دارند که بخش های دیگر اسکلت به آن متصل اند ،وجود این ویژگی در این نوع از جانوران سبب تفاوت مهره داران از لحاظ اندازه و قدرت نسبت به بقیه جانوران شده است همانطور که میدانیم مهره داران در پنج گروه ماهی ها،دوزیستان،خزندگان،پرندگان و پستان داران طبقه بندی می شوند .

ماهی ها: به احتمال زیادی همه ما یک یا چند ماهی را دیده ایم یا از آنها در منزلمان نگه داری کرده ایم یا به عنوان وعده غذایی از آنها استفاده کرده ایم. بیشتر ماهی ها اوکی شکل اند،یعنی سر و دم شان کشیده و میانه بدنشان پهن است ، سطح بدن ماهی ها لغزنده است و از پولک پوشیده شده است ،ماهی ها آبشش و باله دارند به همین علت برای تنفس و زندگی کردن در آب سازگارند در آبشش ها مویرگ های خونی فراوان وجود دارد که عبور جریان آب از روی آنها باعث تبادل گاز بین آب و خون می شود،بیشتر ماهی ها باله های مختلفی دارند مثل باله دمی،پشتی،سینه ای و شکمی که بر اساس محل قرار گرفتن وظایف مختلفی مانند ایجاد حرکت ،تغییر سرعت و تغییر جهت جهت حرکت را برعهده دارند ،دانشمند ها بر اساس تحقیق هایی که انجام داده اند به این موضوع پی برده اند و براساس نوع اسکلت ماهی هارا طبقه بندی می کنند مهم ترین آنها ماهی های غضروفی و ماهی های استخوانی هستند ،برای مثال اره ماهی ،کوسه ماهی ،خاویار از ماهی های غضروفی و غزل آلا م شیر ماهی از ماهی های استخوانی هستند .
خزندگان:
پوست خزندگان با پولک های ضخیم و سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است این ساختار ها باعث می شوند که خزندگان بتوانند در خشکی نیز زندگی کنند و آب بدنشان از دست نبود و درنتیجه جانوران کمتر به آب نیاز پیدا کنند .
حدود دویست میلیون سال پیش خزندگان قدیمی و گونه ای از دایناسورها بزرگ ترین گروه مهره داران کره زمین را تشکیل می دادند و اندازه آنها نیز بیشتر از خزندگان امروزی بوده تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی بسیار محدود شده است گروه های عمده ای از خزندگان امروزی عبارتند از مارها ، لاک پشت ها، سوسمار ها و کروکدیل ها.

مارها:
مارهابا اینکه مانند مهره داران دیگر دست و پا ندارند اما از آشنا ترین خزندگان هستند برخی از انواع آنها در خشکی و برخی دیگر در آب زندگی می کنند و گونه های سمی و غیر سمی دارند وجود مار ها برای انسان ها مفید است چون با تغذیه حشرات و موش ها در تنظیم جمعیت آنها موثرند،
از سم مارها در تهیه بعضی از دارو ها مثل داروهای قلبی ،ضد خونریزی و سرطان استفاده می شوند، مارهای سمی دندان های ویژه ای به نام دندان زهری دارند که به کیسه زهر مربوط است ،سر این مارها مثلثی شکل است و گردنی مشخص دارند ولی مارهای غیر سمی معمولا سری گرد و گردنی مشخص دارند ،دم مارهای سمی کوتاه است ولی دم مارهای غیر سمی بلند است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*