آشنایی با چپ دست ها

چپ دست ها
در دنیای امروز حتما شنیده اید که گاهی از چپ دست ها با عنوان باهوش و با استعداد یاد می شود و این افراد را جزو گروهی به شمار می آورند که با گروه دیگر یعنی راست دست ها دارای تمایزاتی هستند و البته ناگفته نماند که گاهی این افراد خود را برتر از دیگران می دانند. افراد چپ دست، کسانی هستند که از ابتدای کودکی تمایل دارند کارهای خود را با دست چپ انجام دهند و برای انجام دادن کارهایشان با دست چپ توانایی بیشتری دارند اما توانایی درست انجام دادن کارهایشان با دست راست را ندارند هرچند با تمرین های مکرر بتوانند مهارت انجام کار با دست راست را نیز یاد بگیرند.
هم چنین افراد راست دست از ابتدای کودکی خود تمایل به انحام کارهایشان با دست راست را دارند و اگر والدین آنها کودکانشان را مجبور به انجام کاری با دست دیگر کنند خواهند دید که کودک نه تنها تمایلی نشان نمی دهد بلکه توانایی آن را نخواهد داشت ازین رو افراد به صورت غیر ارادی راست دست و چپ دست هستند. چپ دست ها جمعیت بسیار کمی از جامعه را در برمیگیرند و گاهی به این علت جزو افرادی غیرعادی تلقی می شدند اما امروزه چپ دست بودن می تواند خود نوعی برتری و نشانه ی استعداد بیشتر در یک سری از زمینه ها باشد. یکی از دلایلی که چپ دست ها را باهوش و با استعداد قلمداد می کنند بدین علت است که چپ دست ها برای انجام کارهایشان از دو نیمکره ی مغزشان استفاده می کنند اما افراد راست دست برای انجام کارهایشان تنها از نیمکره ی راست مغزشان استفاده می‌ کنند و از نیمکره ی دیگر مغز خود استفاده نمی کنند و در صورت استفاده به آن آگاه نیستن و بدین دلیل رشد نمی کنند اما افراد چپ دست زمانی که از دست راست خود استفاده می‌کنند به رفتار خود آگاهی دارند بدین دلیل با خلاقیت بیشتری کار خود را انجام می دهند و لقب باهوش می گیرند.
اما بهتر است بدانید که هر چیزی که در بیرون منزل یا در مدرسه یا محیط کار و حتی وسایلی که از آن استفاده می کنید برای راست دست ها طراحی شده است و چپ دست ها برای استفاده از آن به مشکل می خورند. صندلی های کنکور و استفاده از موس و رانندگی و …برای چپ دست ها دشوارتر است و تاکنون برای چپ دست ها طراحی درستی نشده است. یکی از علت های چپ دست بودن و راست دست بودن ژن ها هستند. زمانی که ژن ها باعث تفاوت چپ دست و راست دست هستن پس این قضیه نیز حتی برای افراد دو قلو نیز یکسان عمل می کند و ممکن است دوقلوها متفاوت از یکدیگر چپ دست و راست دست باشند. مادرانی که در دوران بارداری خود از نظر روحی دچار مشکلات می شوند و استرس بیشتری را تحمل می کنند و افسرده می شوند معمولا کودکان چپ دست به دنیا می آورند. افراد راست دست برای مهارت های زبانی خود از نیمکره ی چپ مغز خود استفاده می کنند و افراد چپ دست برای مهارت های زبانی خود از نیمکره ی راست مغز خود استفاده می کنند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*