اشتباهات رو قبول کن

اشتباهت را قبول کن
آدمی است و هزار اشتباه.آدمیزاد به این دنیا قدم نهاده است که اشتباه کند و تجربه و یاد بگیرد و از اشتباهات خود درس بگیرد نه اینکه اشتباه خود را مجدا تکرار کند.مگر می شود انسانی بدون خطا باشد و معصوم از هر اشتباهی.پس اشتباه کردن،جرم بزرگی نیست که انسان از پذیرفتن آن سرباز بزند البته منظور از اشتباه،اشتباهی است که فرد غیر عمدی و از نا آگاهی مرتکب آن می شود.گروهی از افراد وجود دارند که زمانی که دچار اشتباه می شوند هرگز اشتباه خود را قبول نمی کنند و خود را دانای کل تصور می کنند.این افراد در زندگی مشترک باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات هستند و همسر این افراد بیشترین ضربه را می خورند چرا که همیشه محکوم به قبول کردن شرایط هستند و مجبور هستند که در هنگام دعوا و مشاجره کوتاه بیایند.هم چنین این افراد در شغل و محل کار خود اشتباهات خود را نه تنها نمی پذیرند بلکه اشتباهاتشان بر گردن دیگری میندازند زیرا با شانه خالی کردن از زیر بار اشتباه خود دیگران را به دردسر میندازند.این افراد در قبول کردن اشتباه خود ضعیف هستند پس باید سعی کنند سکوت کردن را تمرین کنند تا زمان هایی که با زدن حرف های ناپسند دچار اشتباه می شوند سکوت کنند تا دیگر اشتباهی مرتکب نشوند.سکوت کردن باعث رشد درونی فرد می شود و تحمل فرد را در هنگام ناملایمت ها بالا می برد.اما گروهی از افراد هستند که اشتباه خود را قبول می کنند و درباره ی اشتباهات خود تامل می کنند و از طرف مقابل عذر خواهی می کنند و سعی می کنند راه حلی پیدا کنند تا دیگر آن اشتباه را تکرار نکنند.این افراد نه تنها مشکلات را کاهش می دهند بلکه طرف مقابل را با قبول اشتباه و عذرخواهی به آرامش دعوت می کنند و این چنین دعوا و مشاجره را کاهش می دهند.
زمانی که افراد اشتباهات خود را قبول نمی کنند شخصیت شان به شخصیتی زورگو تبدیل می شود و شخصیت چنین افرادی با غرور آمیخته می شود و این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که شخص به شخصیتی مغرور و خودخواه بین دوستان و آشنایان خود معروف می شود.
اشتباهات به خودی خود می توانند راهی برای ساختن و به دست آوردن تجربیات خوب باشد اما اگر فرد خود را اسیر اشتباهات کند خود شخص هم به یک اشتباه بزرگ در جامعه تبدیل می شود.
اشتباهاتت را قبول کن و نگو میدونی من کی ام؟؟؟نگو من هیچوقت اشتباه نمی کنم؟؟؟؟نگو من ده سال است کارم این است پس اشتباه نمی کنم.نگو تو اشتباه فکر می کنی.این جملات نشان می دهد که شما آدم ضعیفی هستید که حتی قادر به قبول اشتباه خود نیستید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*