اعتیاد چیست؟

اعتیاد به مواد مخدر
امروزه، اعتیاد یک بلای خانمان سوز و ویران کننده برای جوامع بشری محسوب می شود و به گونه ای در حال گسترش است که کمتر کسی می تواند مانع آن شود. اعتیاد در میان نوجوانان و بهتر است بگوییم در میان کودکان ریشه دوانده و مانند تبر ریشه ی سلامتی و بهبودی را قطع می کند. در گذشته ها اعتیاد بیشتر در میان بزرگسالان دیده می شد و شاید بتوان گفت در میان قشر خاصی از جامعه. اما موضوعی که امروزه باعث نگرانی و آشفتگی مردم شده است اعتیاد کودکان است. دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به انواع مختلف مخدر باعث شده است این موضوع حساس و غم انگیز برای آنان امری طبیعی حساب شود و خود را برای استفاده از آن آزاد می گذارند. اعتیاد به مخدر توانایی کنترل فرد برای مصرف دوباره را از او می گیرد و عنان فرد را به دست گرفته و به هر سویی می کشاند چرا که فرد دیگر از خود اختیاری ندارد و تمام حواس خود را برای مصرف بعدی در زمان مقرر می گذارد. اعتیاد مراحل مختلفی دارد که فرد به مراتب با آن روبرو می شود. ابتدا فرد در شرایطی قرار می گیرد که ممکن است دوستان ناباب یا آشنایان، او را به مصرف آن تشویق می کنند و با جملاتی که فقط برای امتحان از آن استفاده کن فرد را به سمت مواد سوق می دهند و فرد تصوری از آن ندارد و با فرضیه ای که در ذهن خود دارد آن را مصرف می کند و می گوید دیگر این عمل را انجام نخواهم داد. در مرحله ی بعد فرد دچار دودلی می شود و با صدای درون خود مقابله می کند نجوایی از درون او را به مصرف دوباره تشویق می کند و فرد دیگر دچار سردرگمی شده و نمی تواند تصمیم درست را بگیرد و باز هم با تصور اینکه برای بار آخر امتحان می کنم به سمت اعتیاد کشانده می شود چرا که بدن او درگیر مواد و اعتیاد شده است و گرایش مجدد به مصرف مواد پیدا می کند. در مرحله ی بعدی دیگر فرد توانایی کنترل خود را نداشته و مصرف کننده ی واقعی می شود. مصرف مواد مخدر باعث تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری می شود و مغز را تخریب می کند. مواد مخدر، سیستم دفاعی بدن را ضعیف کرده و بدن را به استقبال سرطان می فرستد و هم چنین تعادل بدن را بهم میزند. شاید دیده باشید که افرادی که اعتیاد دارند چهره ای خمیده و آرامی دارند و توانایی مبارزه و دفاع از خود را ندارند. مواد مخدر، سطح هوشیاری را در فرد کاهش می دهد. فردی که دچار اعتیاد است شخصیت اجتماعی خود را از دست می دهد و نزد دیگران محبوبیتی ندارد و هم چنین دیگر توانایی انجام فعالیت های روزمره را ندارد و به گونه ای با زندگی خداحافظی می کند و تمام عمر خود را صرف ماده ای بی ارزش می کند و زندگی خود را نابود می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*