افسردگی در جوامع امروز

فسردگی:امروز در جوامع بشری مشکلات روحی و روانیه فراوانی شایع شده است که یکی از آنها مشکل افسردگی می باشد و به طور چشمگیری در حال افزایش است به ازای هر چهار نفر، یک نفر انسان افسرده وجود دارد که این آمار در کشورهای مختلف جهان هم به همین صورت می باشد. چگونه برای پایین آوردن این آمار در جامعه باید تلاش کنیم،در اینجا میخواهیم چندتا از دلایل شایع افسردگی را مورد بررسی قراردهیم. گفتنی است که یکی از مشکلات شایع بشری مصرف مواد مخدر است که متاسفانه در کشور ما بخصوص در میان جوانان و نوجوانان با سرعت در حال افزایش است. گل در کشور ما دومین ماده ی مخدر می باشد که بیشتر هم در بین جوانان می باشد، کمبود سرمایه و در آمد اجتماعی و بیکاری در بین جوانان یکی دیگر از دلایل افسردگی است. درگیری در میان مردم و خانواده هاخشونت ها و تنش های اجتماعی باعث فشار روانی و ایجاد افسردگی میگردد. عدم اعتماد به مسئولان و پایین آمدن امید نسبت به آینده در بین قشر کم در آمد جامعه باعث ایجاد افسردگی میگردد، تحقیقاتی که در بین شش هزار نفر از مر م تهران انجام گرفته عمده ی مشکلات مردم در زمینه ی اجتماعی و اقتصادی بوده است. از جمله ی نگرانی ها نسبت به فرزندان و آینده ی آنها می باشد، و عدم تامین ازدواج و سر و سامان گرفتن نسل های بعدی بشر می باشد. یکی دیگر از دلایل افسردگی در میان مردم ریشه در فقر د پایین آمدن توان خرید است و در دنیای امروز مردم زیادی در زیر خط فقر زندگی میکنند که در این چندسال اخیر آمار افسردگی را افزایش داده است‌. معمولاً کسانی که دچار افسردگی می شوند از مراجعه به پزشک خودداری میکنند که این به دلیل قبح اجتماعی می باشد که بین مردم به وجود آمده است در صورتی که با مراجعه به پزشک و مشاوره گرفتن از آنان به راحتی میتوانند بسیاری از مشکلات را حل کنند و اگر چنین نیازی در جامعه نبود این همه علم و تخصص در جوامع و کشورهای مختلف در زمینه ی روانشناسی و روان پزشکی به وجود نمی آمد، و هرگونه اختلال روانی نیاز به این پزشکان را در مردم ایجاد میکند. البته این مشاوره ها صرفاً برای درمان نمی باشد و میتواند به ما کمک کند تا چگونه در برابر مشکلات زندگی دچار فروپاشی نشویم و توان مقابه با آنها را هم داشته باشیم از این رو لاید بدانیم همیشه نمیشود مشکلات را کنار ز یا از پیش رو برداشت گاهی باید با صبر و حوصله با آنها کنار بیاییم.

دیدگاه‌ها ۰

*
*