اول خودت یادبگیر

اول خودت یاد بگیر بعد به دیگران یاد بده
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با افرادی روبرو شوید که کارهایی که خودشان انجام نمی دهند و رعایت نمی کنند اما به دیگران گوشزد می کنند و تذکر می دهند.قطعا شما با چنین افرادی به نتیجه ی مطلبوبی نخواهید رسید و در جواب چنین افراد خواهید گفت تو چرا خودت انجام نمی دهی و توقع داری دیگران انجام دهند و آنها در جواب شما می گویند آخه من فرق دارم من خودم همه ی این راه هارو رفتم من خودم بلدم و میدونم چه زمانی رعایت کنم.رویه ای که این افراد در پیش گرفته اند باعث می شود دیگران هم از ایشان یاد بگیرند هر چیزی را به زبان یاد بگیرند و فقط تذکر دهند ولی عمل نکنند و خود را مبرا بدانند.اما زمانی که فردی با عمل خود به دیگران موضوعی را آموزش می دهد قطعا تاثیر گذار تر خواهد بود.از موارد مهمی که همه ی افراد ابتدا باید خود یاد بگیرند و عمل کنند را به صورت مختصر شرح خواهیم داد.یکی از مهم ترین رفتارهایی که باید به آن پرداخته شود این است که دخالت در زندگی دیگران فضولی است نه کنجکاوی.هرگز در زندگی دیگران دخالت نکنید و نظر ندهید و این عمل زشت را کنجکاوی نام ندهید چرا که دخالت باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد می شود.اما کنجکاوی برای یادگیری مسائل علمی بیشتر به کار می رود نه زندگی دیگران.از دیگر موارد خراب کردن شخصیت فرد در جمع است.زمانی که با شخصیت دیگران بازی می کنی و جوک میسازی و میخندی در واقع توهین کرده ای.این در حالی است که اگر همین رفتار نسبت به خودت اعمال شود می گویی نباید توهین کنید.اما شما یاد گرفته ای که فقط از جملات استفاده کنی و به صورت زبانی بیان کنی اما خودت انجام نمی دهی.باید یاد گرفت و عمل کرد که بازی با احساسات مردم زرنگی نیست بلکه هرزه گی است و ادعای شرف داشتن فقط در ظاهر حرف های مردانه زدن نیست بلکه به عمل کردن است.افرادی هستند که هر چیزی را تحت عنوان شوخی بیان می کنند و باعث آزار دیگران می شوند و شخصیت فرد را زیر سوال می برند.زمانی که همان شوخی نسبت به خودشان روا شود از کوره در می روند و این عمل را زشت دانسته و مجلس را ترک می کنند چرا که یاد گرفته اند جملات را استفاده کنند اما فقط دیگران عمل کنند.
سعی کنید هر چیزی را که برای خود نمی پسندید و دوست ندارید آن رفتار با شما شود برای دیگران هم نپسندید و آن رفتار را برای دیگران هم ناپسند بدانید.
گاهی دیگران به کلماتی که ادا می شوند توجه ای نمی کنند و فقط آن را می شنوند و بدون لحظه ای تامل آن را فراموش می کنند.اما اگر همان جملات را بیان نکنید و به صورت عملی انجام دهید قطعا دیده می شود و تاثیر می گذارد چرا که دیده می شود فردی که چیزی را به دیگران تذکر می دهد خود هم آن را انجام می دهد و فقط تذکر دهنده نیست.

دیدگاه‌ها ۰

*
*