بچه تو بیشتر دوست داری یا شوهرتو؟

بچه تو بیشتر دوست داری یا شوهرتو؟؟؟؟
دوست داشتن و دوست داشته شدن نعمت بزرگی است که ممکن است هر فردی این روحیه را در خود نداشته باشد و گاهی هم ممکن است این روحیه تا حدی در فرد زیاد شود که او خود را فراموش کند و خود را فدا کند چرا که در دوست داشتن فرد دیگر غرق شده است و کسی جز خودش نمی تواند او را نجات دهد.دوست داشت گاهی می تواند خطرناک باشد و باعث بروز مشکلات شود که حتی خود فرد این خطرات را حس نکند.دوست داشتن فرزند یا شوهر؟؟؟؟کدام یک می تواند بر آن اولویت داشته باشد؟؟؟؟بسیاری از خانم ها،ابتدای زندگی همسر خود را عاشقانه می پرستند تا جاییکه تمام خود را فدای او می کنند و دائما نیازمند عشق و محبت و ناز کشیدن های همسر خود هستند و هرچقدر هم از توجه و علاقه ی همسر خود سیراب باشند باز هم یک سری نیازهای برآورده نشده از طرف همسر دارند.اما همه این ها تا زمانی وجود دارد که پای فرزندی در میان نباشد.بعد از متولد شدن فرزند،خانم ها کم کم توجه و علاقه ی خود را نسبت به همسر کم می کنند و بی آنکه خود بدانند فرزند را تمام الویت زندگی می کنند تا جایی که یادشان می رود قطب زندگی شان همسر است نه کودک.خانم هایی که در هر مهمانی در حضور همسر خود اعلام میکنند که فرزند خود را بیشتر از همسر خود دوست دارند سخت در اشتباه هستند و گویی تیشه بر ریشه های زندگی میزنند.اکثر خانم ها همچین عقیده ای دارند و بر روی عقیده ی خود پایداز هستند و تمام آرامش خود را تنها فرزند خود میدانند و گاهی تنها دلیل ادامه ی زندگی مشترک را فرزند خود می دانند.ناگفته نماند این مورد فقط برای زنان صدق نمیکند و شامل مردان هم میشود اما با درصد کمتر.امروزه کودک سالاری در بیشتر خانواده ها مرسوم است و این امر توانسته رابطه ی زوجین را کمرنگ کند چرا که آنها باید زندگی ،که با عشق شروع کردند را وقف نیازو خواسته های فززند کنند و خود را فراموش کنند.اگرچه درصد کمتری از خانم ها هستند که تمام الویت زندگی خود را همسرشان میدانند و فرزند را الویت دوم میدانند و بر این باور هستند که ابتدا همسرشان بوده بعد فرزند وارد زندگی آنها شده است.همچنان عقیده دارند فرزند ازدواج خواهد کرد و تشکیل خانواده میدهد و همسر است که تمام عمر کنارشان باقی خواهد ماند.اما درصد کمی از خانم ها هستند که هیچگونه پایبندی و مهری نه به فرزند خود دارند نه به همسر خود،و در شرایط سخت هر دو را ترک کرده و به سراغ آرزوهای خود میرود البته این افراد درصد اندکی هستند چرا که مهر مادری با نیرویی قوی مادر را مجاب به نگهداری فرزند حتی در بدترین شرایط ممکن می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*