بیماری آلزایمر

روش هایی برای کمک به بیمار مبتلا به الزایمر:

بیماری آلزایمر نوعی بیماری مغزی است که به سراغ افراد سالخورده می‌آید و تمام هوش و هوای آنهارا درگیر میکند،دلیل ابتلا به این بیماری مختلف و متعدد است که اغلب از آنها ریشه ی عصبی دارند در این وضعیت فر مبتلا نیاز به همراهی و نگهداری دائم دارد که این نگهداری ها از قبیل کنترل و درست مصرف کردن داروها توسط بیمار و دچار فراموشی کنترل رفت و آمد و مصرف مواد غذایی و استراحت به موقع فرد می باشد در این شرایط فردی که از آن مراقبت میکند باید توجه داشته باشد که بیمار مبتلا به آلزایمر ممکن است که بر اثر فراموش کردن اینکه وسایل خود را در کجا گذاشته است به او تهمت دزدی و دروغ گویی بزنند زیر باید همراه بیمار حواس و دقت بالایی در این مورد داشته باشد تا بتواند اعصاب و رفتار خور را کنترل کند،نباید عصبی بشود و لا بیمار در گیری لفظی پیداکند زیرا فشار عصبی و استرس این حالت بیمار را تشدید میکند، ممکن است در این زمینه اگر بیمار وسیله ای را مدام گم میکند همراه چندتا از آن را تهیه کرده و در صورت به او بدهد و یا اگر بر موضوعی تاکید کرد و مدام آن را تکرار میکند کمک کنیم تا هوش و حواس او را به موضوع دیگری پرت کنیم ویا با دیدن تلوزیون و یا فیلم مورد علاقه ی او بحث را از موضوع مورد نظر برگردانیم ،در خانواده ای که بیماری آلزایمر وجود دارد لزوما باید فرزندان و همراهان او به صورت شیفتی از او نگهداری کنند زیرا کسی که درکنار بیمار میماند حتما باید ساعتی را به خود اختصاص دهد تا کمی آرامش ذهنی پیدا کند و و قتی را به کار های روز مره و تفریحات خود اختصاص دهد تا بتواند از نظر روحی نیز خودرا تقویت کند زیرا ممکن است که کلا از همه چیز خود غافل بماند و تمام فکر و ذهنش را صرف بیمار مبتلا به آلزایمر کند.اگر به خود اهمیت ندهد به خود آسیب روانی می رساند و دچار افسردگی میشود اگر چنین افرادی به موقع و سر ساعت به استراحت نپردازند ممکن است درموقع برخورد با بیمار دچار استرس و سر در گمی بشوند و افزار وامور را از دست بدهند ،اما همین تجدید قوا باعث تقویت مجدد نیروی فکری و ذهنی فرد همراه میشود تا بتواند از بیمار در روند کم شدن این وضعیت فراموشی کمک کند ،لذا فرزندان چنین بیمارانی یک دفعه نباید همگی برای کمک کردن در محیط حضور داشته باشند و یک دفعه نباید فضا را ترک کنند ،و حتما باید با برنامه ریزی مرتب و استفاده از روش های مختلف بتوان همه ی امور زندگی را کنترل کرد در صورت نبودن همراهان دیگر برای کمک و همیاری میتوان از نفرات دیگری هم برای نگه داری استفاده کرد. به آیت ترتیب همراه بیمار مبتلا به آلزایمر خود نیاز به نگه داری و تقویت ذهنی و جسمی دارد تا بتواند به نحوه مطلوب و قابل قبول بیمار را یاری کند .

دیدگاه‌ها ۰

*
*