تربیت دختران

چگونه دختری تربیت کنیم؟
زمانی که والدین صاحب فرزندی می شوند اولویت را سلامتی کودک خود قرار می دهند و کودک را جیگر گوشه ی خود میدانند.اما گاهی والدینی هستند که کودک دختر یا پسر را عزیز تر می دانند و تمایل بیشتری به دختر یا پسر نشان می دهند.تربیت فرزندان باید طبق یک سری قواعد و اصول باشد نه اینکه والدین زیاده روی کنند و یا کم کاری.هر دو به یک اندازه آسیب زننده هستند و می توانند تربیت کودک را تحت شعاع قرار دهند.در رابطه با تربیت دختران،پدر و مادرها دختران را دو نوع تربیت می کنند و پرورش می دهند.گاهی والدین دختران را لوس و وابسته و نازک نارنجی تربیت می کنند.دختری که برای انجام دادن هر کاری نیاز به کمک دیگران دارند و بدون دیگران توانایی انجام کاری را ندارند.تربیت این نوع از دختران،باعث می شود،دختر در تمام شرایط وابستگی داشته باشد و در برابر سختی ها و مشکلات نتواند مقاومت کند و مشکلات بر این دختران چیره شود و از نظر روحی آسیب ببیند.دختران لوس زمانی که می خواهند برای زندگی آینده ی خود تصمیات مهم بگیرندتوانایی فکر کردن و انتخاب کردن با جدیت و منطق را ندارند و احساسی عمل می کنند.اما گاهی والدینی هستند که دختران خود را مرد تربیت می کنند.دختران خود را کلاس رزمی و دفاع شخصی می فرستند و گفتار و کردار و رفتارشان را مردانه شکل می دهند.این والدین دختر خود را از دنیای زیبای دخترانه دور می کنند و از ویژگی و شرایطی که متناسب با دختران است دور می کنند و آنها را به سمت دنیایی که به آن تعلق ندارند سوق می دهند.اما پدر مادرها باید بدانند یک دختر موفق،تلفیقی است از ظرافت های دخترانه و لطافت زنانه و قدرت و اقتدار است.دختری کخ به خودش میرسد،لباس های رنگارنگ می پوشد و لاک میزند و با حجب و حیا میخندد و احساساتی است ولی احساساتش بر رفتارش غلبه نمی کند و دختری کاملا متعادل است.دختر موفق،دختری است که با همه ی ظرافتی که دارد تکیه گاه امنی برای دیگران می شود و همیشه برای حل مشکلات دیگران راه حلی پیدا می کند.تربیت درست و برنامه ریزی شده چنین دختری را تحویل جامعه می دهد و باعث موفقیت فرزند میشود.
چنین مواردی که ذکر شد در مورد پسران هم صدق می کند و والدین باید مراقب رفتار خود باشند و تعادل را رعایت کنند.اگر فرزند پسر خود را لوس پرورش دهند قطعا پسری لوس و بدون مسئولیت پذیری و تنبل پرورش خواهند داد و چنین پسری در آینده حتی قادر به انجام وظایف مردانه ی خود نخواهد بود و روحیه ی مسئولیت پذیری در چنین فردی نه تنها تقویت نشده است بلکه مرده است و بیدار نخواهد شد.پس والدین اگر چنین پسری را تربیت کنند در آینده باید تمام مسئولیت هایش را به عهده بگیرند و همیشه در کنار فرزند خود حضور پیدا کنند تا فرزند بتواند به زندگی خود بدون مشکل ادامه دهد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*