حسادت و پیامدهای آن

[۱۵:۲۰, ۳/۱۱/۲۰۲۰] Fateme: حسادت و پیامد های آن
حسادت یکی از صفات زشت و ناپسند است که باعث آسیب رساندن به خود فرد می شود و شخصی که حسادت می کند از نظر روحی و روانی اذیت می شود و گاهی هم با نیت های شوم برای دیگران مشکلاتی ایجاد می کنند تا احساس بهتری داشته باشند. معمولا شخصی که نسبت به دیگران حسد می ورزد چشم دیدن ، نعمت و ثروت را برای دیگران نداشته و آرزوی سیاهی و تباهی برای دیگران می کند. حسادت اگر به صورت عادی باشد باعث پیشرفت و رقابت سالم است بدین شکل که فرد با دیدن ثروت شخص دیگر آرزوی چنین ثروتی را می کند و برای رسیدن به چنین شرایطی تلاش می کند اما افرادی که حسادت بیمارگونه دارند دچار اختلال روانی هستند و با آسیب زدن به دیگران احساس خوشحالی می کنند. حسادت باعث می شود ویژگی هایی مانند ترس، افکار منفی، اضطراب، عصبانیت، دلخوری در درون شان تقویت شود و با شکل گیری این ویژگی های منفی فرد روز به روز آسیب پذیر تر شده چرا که حسادت رفتاری مضر و بی ثمر است و هیچ کمکی نمی تواند به فرد کند. حسادت پیامد های منفی برای خود شخص دارد و به مرور فرد را از جامعه و دوستان و خانواده دور می کند. شخص حسود احساس حقارت می کند و احساس نزدیکی و صمیمت با دیگران نداشته و افکار منفی بر او غالب می شود. فردی که به دیگران حسادت می ورزد دیگر نمی تواند با دیگران رابطه ی اجتماعی برقرار کند و برای جبران کمبود های خود به دیگران بی احترامی می کند و سعی می کند دیگران را زیر سوال ببرد وخود را برتر نشان دهد. پس در نهایت رابطه اش با دیگران خراب می شود و به فردی تنها و منزوی تبدیل می شود. افراد حسود در محیط شغلی خود شخصیت محترمی ندارند زیرا دائما در تلاش هستند برای دیگران مشکلاتی ایجاد کند تا در شغل خود موفق نشود و همکاران چنین فرد را شایسته ی دوستی نمی دانند. افراد حسود از نعمت هایی که برخوردار است غافل می شود و دیگر دارایی خود را نمی بیند و فقط دارایی دیگران را می بیند. حسادت پیامدهای زیان باری دارد و روی حالات روانی فرد اثر می گذارد و او را به فردی عقده ای تبدیل می کند. هم چنین می تواند باعث شود فرد علیه دیگران کاری را به ناحق انجام دهد. فرد حسود، خوشبختی را در زندگی دیگران دنبال می کند بی آنکه بداند خوشبختی هر فرد درون زندگی خودش است و نمی توان زندگی خود را با آن مقایسه کرد. والدینی که کودکان خود را با دیگران مقایسه می کنند و اجازه ی رشد و شکوفا شدن استعداد های کودک خود را نمی دهند باعث می شوند کودکانی تربیت شوند که ملاک زندگی خود را در زندگی دیگران جست و جو کنند و از زندگی خود غافل شوند. یکی از ویژگی های افراد حسود، ترس است. افراد حسود می ترسند که نسبت به دیگران پایین تر باشند و دیگران به آنها برتری داشته باشند. و این افراد اعتماد به نفس پایینی دارند و ارزش خود را از دیگران پایین تر می دانند و تصور می کنند برای اینکه ارزشمند باشند باید از نعمت های دیگران برخوردار باشند. حسادت ممکن است در فرد تا جایی رشد پیدا کند که فرد را خانه نشین و بیمار کند زیرا تمام پیامد های منفی حسادت دامن خود او را می گیرد و باعث اختلال روانی نیز می شود. از نشانه های حسادت می توان به غم و اندوه شدید فرد اشاره کرد بدین شکل که فرد با دیدن شرایط خوب دیگران غمگین می شود. دشمنی و ایجاد خلل در کار دیگران نیز از نشانه های حسادت است. کنجکاوی کردن در زندگی دیگران و نداشتن تمرکز روی زندگی خود از نشانه های بارز حسادت است.
:

دیدگاه‌ها ۰

*
*