خاموش کردن شک در شوهران بد دل

خاموش کردن شک در شوهران بد دل
رابطه ایی ک امروزه در حال شکل گیری است ابتدا دلی هستند که فرد به صدای دل خود گوش می دهد و از اینکه با دل خود پیش رفته است خشنود است.اما با گذر زمان،معیار هایی که عقل به فرد گوشزد میکرده دست ولی فردا تا به الان گوشش بسته شده بود بر فرد غلبه میکند و شنیده می شود و فرد را عصبانی و دلزده می کند.چرا که تصمیم عقلی بر تصمیم دلی الویت دارد .قبل از هر اتفاقی پیشگیری از آن بهترین راه است،ازدواجی که با چشم و گوش بسته انجام میشود و بر مبنای دل پیش میرود قطعا از معیارهای اصلی زندگی به دور است و زمانی که معیارهای عقلی برای فرد مهم میشود که دیگر ازدواج صورت گرفته است و کار از کار گذشته است.برای اینکه گرفتار بد دلی و شک همسر نشوید از ابتدای کار با رفت و آمد و آشنایی از اینکه طرف مقابل دچار بد دلی نیست مطمئن شوید تا زندگی را با مزه ی بد دلی تجربه نکنید.اما اگر بدون شناخت و معیار های درست ازدواج کردید و دچار این مشکل شده اید سعی کنید لج بازی نکنید تا حرص طرف مقابل را دربیارید چرا که به این صورت شک او را به خودتان بیشتر میکنید و پیامد های منفی بیشتری برای شما به همراه دارد.بنده ی بله و خیر گوی همسر خود نباشید تا حس مالکیت او را برانگیخته نکنید،سعی کنید از خودتان استقلال داشته باشید و نظر خود را بیان کنید.اگر همسر شما روی اشخاص یا مسائلی حساس است تاکید بیشتر شما روی آن حساسیت او را بیشتر می کند و تصور می کند که رفتارش درست است پس بهتر است تا جایی که امکان دارد رابطه ی خود را محدود کنید و آن شخص برای شما بی اهمیت باشد تا همسر شما متوجه شود که آن شخص جایگاه مهمی نزد شما ندارد.اگر رفت و آمد های شما را کنترل می کند بهتر است عصبانی نشوید و هرگاه قرار است جایی بروید به او اصرار کنید که دوست دارید همراه شما باشد،بدین صورت همسر بد دل همراه شما آمدن برایش تبدیل به عشق و علاقه ی همراهی میشود تا کنترل کردن شما.بهتر است به عصبانیت ها و حساسیت های همسر خود دامن نزنید و کمک کنید تا رفتار خود را بهبود بخشد.در رابطه ی دو نفره فقط آقایان نیستند که به بد دلی دچار هستند خانوم هایی هستند که به همسر خود اعتماد ندارند و آنها را تعقیب هم میکنند و حتی آنها را از طریق خانوم های دیگر امتحان می کنند.خانوم هایی که دیگران را برای امتحان همسر وارد زندگی خود می کنند گویی تبر بر ریشه ی خود میزنند و شخصیت خانواده را زیر سوال می برند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*