خانه ی خوشبختی کجاست؟

خانه ی خوشبختی چطور جایی است؟؟؟؟؟
از آرزوهای بزرگی که هر کسی دارد خوشبختی است.خوشبختی شامل همه ی ویژگی های مثبت می شود که هر فردی به نحوی دنبال آن است،و همیشه در ذهن خود خوشبختی را تصور میکند و خود را مالک خوشبختی تصور می کند.خوشبختی از فردی به فرد دیگر متغییر است و مقیاس آن متفاوت است.برخی خوشبختی را رسیدن به هر چیزی که او را از دیگران متمایز کند و به دست آوردن هر چیز غیر ممکنی می داند.عده ای تصور می کنند خانه ی خوشبختی جایی است که ۳۰۰ متر پذیرایی، همراه با وسایل لوکس و اتاق های متعدد همراه با خدمتکار دارد جایی که حتی پول هم نمی تواند هیچ گرما و صمیمیتی به همراه بیاورد.گاهی در چنین خانه هایی زوجینی زندگی می کنند که طلاق عاطفی گرفته اند و برای حفظ ظاهر یکدیگر را تحمل می کنند و هیچگونه از خودگذشتگی نسبت به یکدیگر ندارند.اما عده ای هستند که تصورشان از خانه ی خوشبختی،خانه ای است که متراژ کمی دارد اما وسعت قلب آدم های خانه زیاد است،خانه ای که وقتی واردش میشوی لبخند بر لبانت شکل میگیرد.خانه ای که احترام و درک متقابل جای وسایل لوکس را گرفته است و خانه خالی از خشم و نفرت و حسرت و استرس است.خانه ای که نوشیدن یک فنجان چای کنار کسی که دوستش داری جایش را به رستوران های شیک و مجلل داده است.خوشبختی،دیدنی نیست که بتوان آن را نشان داد،خوشبختی واقعی حس کردنی است باید آن را از عمق وجود فهمید و لذت برد.خوشبختی،جسم نیست که خریدنی باشد پس ارزش خوشبختی را با ظواهر بی ارزش نکنید.خوشبختی همین قدر نزدیک است و همین قدر دور و دست نیافتنی.اکثر ما در زندگی خوشبخت هستیم ولی چون آن را در بیرون از زندگی خود جست و جو می کنیم هرگز به آن دست نخواهیم یافت.وقتی از محل کار به خانه باز میگردیم و خسته از تمام تلاشی که در محل کار انجام دادیم،همسرمان در را برایمان باز می کند یا لبخند کودکمان را می بینیم دنیای از خوشبختی و شادی به سمت ما سرازیر می شود،پس همین قدر نزدیک خوشبختی در دستان ماست و باید قدر آن را بدانیم.

دیدگاه‌ها ۰

*
*