خطر در زندگی زناشویی

نشانه ی خطر در زندگی زناشویی
زندگی زناشویی همان طور که می تواند موفق و پایدار باشد به همان نسبت هم می تواند نا موفق و پر از خطر باشد.در زندگی زناشویی،زوجین باید به صورت دو نفره با یکدیگر همکاری و سازگاری داشته باشند و دست در دست هم از موانع عبور کنند.گاهی دیده می شود که زوجین بسیار موفق و خوشحال در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به عنوان زوج نمونه زبانزد هستند اما زمانی که با آنان صحبت می شود یکی از طرفین قربانی شده تا زندگی را به یک زندگی موفق تبدیل کند و مانع سقوط زندگی خود و همسرش شود اما به قیمت قربانی شدن خود.این نمونه از رابطه ها که یکی از طرفین تمام شرایط را به نفع همسر خود کنار میکشد و از هر خواسته و نیازی سرباز میزند اگرچه ظاهرا زندگی موفق دیده شود اما از نظر فردی که قربانی شده این زندگی چیز جز تحمیل و دیکتاتوری نیست.برای موفق شدن یک زندگی،دو طرف باید در هر شرایطی با یکدیگر هماهنگ شوند و سازگاری کنند.اما چه زمان هایی و در چه صورتی زندگی زوجین در خطر می افتد؟؟؟
در زندگی که زوجین فقط یکدیگر را تحمل می کنند و با عشق و علاقه زمان خود را سپری نمی کنند.زوجینی که در زندگی زناشویی،احساس محدودیت می کنند و برای انجام کوچک ترین کارهای خود آزادی ندارند.این زوجین در صورت محدودیت تمام علاقه و روابط خود با دوستان را باید محدود کنند و از زندگی که خود خواستار آن هستند سرباز میزنند و زندگی قبل از ازدواج خود را پایان یافته بدانند.زمانی که در چنین شرایطی قرار بگیرند باید بدانند که خطر زندگی آنان را تهدید می کند و احتمال عواقب بد در انتظار آنان است.از دیگر نشانه های خطر،وقتس که زوجین یکدیگر را تهدید می کنند این تهدید ها می تواند به شکل تهدید های با کلام و بدون کلام باشد.تهدید یکدیگر نشان می دهد که دیگر برای هم اهمیتی قائل نیستند و دوستی و محبتی بین آنان وجود ندارد.زمانی که روبط شما با دوستان و خانواده قطع می شود،نشانه ی خطر در زندگی زناشویی است چرا که زوجین به حدی از تنفر رسیدند که حتی قضاوت دیگران برایشان اهمیتی ندارد.از دیگر نشانه هایی که خطر را نشان میدهد زمانی که فرزند وسیله ای برای گروگشی می شود و از فرزند به عنوان تهدید استفاده می شود و زوجین فرزند را دلیل ادامه ی مشترک می دانند.زمانی که دیگر نمی توانید یکدیگر را خوشحال کنید و برای شاد کردن یکدیگر تلاشی نمیکنید و فقط باعث ناراحتی یکدیگر هستید.
چنانچه برای رابطه جنسی اشتیاقی ندارید و در صورت رابطه فقط لذت جسمی میبرید و از نظر قلبی و عاطفی از یکدیگر دور هستید زندگی شما را خطر تهدید می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*