خوش بین باش اما باورنکن

خوش بین باش اما دیر باور کن
در زندگی لحظاتی وجود دارد که افراد بر سر دو راهی قرار می گیرند که انتخاب کنند یا انتخاب نکنند یا اینکه با نگرش مثبت به مسائل بپردازند یا با نگرش منفی.این لحظات برای همه اتفاق افتاده است و فرد را دچار دگرگونی و اضطراب می کند که به کدام ندای درون گوش دهد یا آیا کار درستی است که به ندای درون گوش دهد؟؟گاهی فرد به ندای دل خود گوش می دهد و موفق می شود ولی گاهی هم به ندای درون خود اهمیتی نمی دهد و باز هم موفق می شود.آیا افراد باید نگرش مثبت داشته باشند و خیالی راحت انتخاب کنند؟یا با نگرش منفی انتخاب درستی خواهند داشت؟
خوش بینی و بد بینی دو اصل بسیار مهم است که هر فردی روزانه با آن سرکار دارد.
و بین این دو نگرش دچار تردید می شود.خوش بینی نگرشی است که فرد با دید خوب و مثبت به آدم ها و اطراف خود نگاه می کند و احساس خوبی نسبت به همه چی دارد.افراد خوش بین،آرامش و روحیه ی بهتری نسبت به دیگران دارند و ذهن این افراد از تمرکز بیشتری برخوردار است چرا که استرسی ندارند و برای موضوعات مختلف عواقب بد در نظر نمی گیرند با این نگرش که نتیجه ی هر کاری خوب و مثبت است کارهای خود را با خیال راحت انجام می دهند بدون اینکه ترسی داشته باشند.افراد خوش بین،همیشه در انجام کاری یا خرید چیزی می گویند من به این خوشبینم و دلم روشن است و با فرستادن انرژی مثبت کار خود را در نهایت خونسردی پیش می برند.اگرچه ناگفته نماند خوش بینی هایی که بدون دقت و با سهل انگاری انجام شد قطعا به موفقیت نمی رسد.افراد خوش بین در صورتی موفق هستند که اگر به انجام کاری یا فردی خوش بین هستند موضوع مورد نظر را قبل از خوش بینی مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات کافی درباره ی عواقب آن به دست آورید.
افراد خوش بین در شغل خود موفق تر از افراد بدبین هستند چرا آنان همیشه نیمه ی پر لیوان را می بینند و همیشه امیدوار و بدون استرس کار خود را انجام می دهند.افراد خوش بین از سلامت روحی و جسمانی بیشتری برخوردار هستند.افراد بدبین،کسانی هستند که به آدمای های اطراف خود و به هر کاری که قرار است انجام دهند مشکوک هستند و حس خوبی ندارند و همیشه نا امید هستند.این افراد،به دلیل استرس و شکی که در دل دارند از انجام پروژه های بزرگ خودداری می کنند زیرا می ترسند شکست بخورند و توانایی غلبه بر مشکلات بعد از آن را ندارند.هم چنین در جایگاهی که دارند باقی می مانند و در حال درجا زدن هستند.
افراد بدبین هیچکس را باور ندارند و اگر در شرایط سخت کاری کسی بخواهد به آنان کمک کند قبول نمی کنند چرا که دیر باور هستند و به کسی اعتماد نمی کنند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*