دنیای مجازی و کودکان

دنیای مجبازی و کودکان
دنیای مجازی،وسعت دید هر فردی را بی نهایت کرده است،دنیایی که نمی توان برای آن حد و مرز قرار داد و همچنان نمی توان محدودیت زمانی برای آن ایجاد کرد.گذشتگان ،برای دیدن بسیاری از مکان ها و حتی آشنایان باید به سفرهای بسیار دور و دراز میرفتند تا بتوانند با چشم خود نظاره گر باشند در حالی که دنیای مجازی،تمام این موانع را از سر راه ما برداشته است .نه تنها بزرگسالان،کودکان هم دایره ی دید خود را گسترش داده اند و هر لحظه به تعداد نفرات کسانی که تمایل به دنیای مجازی دارند افزوده میشود.آیا دنیای مجازی برای کودکان امن است؟یا باید امنیت دنیای مجازی را برای کودکان فراهم کرد؟
کودکان از ابتدای خردسالی با تکنولوژی آشنا می شوند و توانایی انجام فعالیت اولیه مانند روشن و خاموش کردن و بازی کردن با موبایل را دارند و همچنان گروهی از آنان با دیدن صفحات مجازی و تنوعی که در آن هست خود را سرگرم می کنند بدون آن که بدانند چه چیزی را تماشا می کنند چرا که گاهی با دیدن عکس هایی از کودکان یا حیوانات یا اسباب بازی جذب آن شده اند.کودکانی که از ابتدا،بدون توجه پدر و مادر با صفحات مجازی آشنا می شوند و از ابتدا دائما نظاره گر صفحات هستند شخصیت و هویت شکل نگرفته ی آنها،تحت تاثیر همین دنیای مجازی شکل میگیرد به صورت غیر ارادی تفکر و اراده ی خود را از دست می دهند و تمام الگوی آنها ازین دنیای مجازی شکل میگیرد.دنیایی که نه تنها برای بزرگسالان امن نیست برای کودکان آسیب های جدی تر به همراه دارد.والدینی که استفاده از دنیای مجازی توسط فرزند خود را نشانه ی هوش و بزرگی آنها میداند به راستی آینده ی فرزند خود را دگرگون می کند و غافل از این آسیب ها،به تکرار اشتباه خود ادامه می دهند چرا که دنیای مجازی را نشانه به روز شدن میدانند.اما برای در امان ماندن کودکان در دنیای مجازی چه کارهایی می توان انجام داد؟؟باید استفاده از موبایل و دنیای مجازی را در سنین پایین ممنوع کرد و استفاده از آن باید تحت نظر والدین،آن هم با مدت زمان کم باشد زیرا کودکان وقتی برای مدت زیاد به گوشی خیره می شوند و نور آبی برایشان ضرر دارد و باعث اختلالات در خواب آنها می شود.باید برای کودکان تبلت و موبایل بدون سیم کارت که فقط شامل بازی است فراهم کرد تا بدین صورت کمی با خیال آسوده بتوان کودک را تنها گذاشت.

دیدگاه‌ها ۰

*
*