رابطه با خانواده ی همسر

رابطه ات با خانواده ی همسرت چطوره؟؟
ازدواج امری مهم محسوب می شود و مانند درختی می مانند که شاخه های زیادی دارد.در اصل ازدواج تنه ی آن درخت است و شاخه های آن حواشی ازدواج است.خانواده ی همسر مانند آن شاخه ها هستند که باید به آن توجه کرد و شاخه ها را حفظ کرد.زمانی که زوجین ازدواج می کنند بیشتر مشکلاتشان از خانواده ی یکدیگر سرچشمه می گیرد.در بسیاری از موارد زوجین آشنایی درست از یک رابطه را ندارند و خانواده ی یکدیگر را محکوم می کنند و مشکلات آنها از دخالت خانواده ها شروع می شود و ادامه پیدا می کند.زوجین هر کدام به صورت خود محور گرایش به سمت خانواده ی خود را دارد و تصورشان بر این است که خانواده ی خود فقط مهم و در راس هستند و توانایی درک یکدیگر را ندارند و با کلماتی مانند اینکه پدر من درست می گوید نظر مادر من مقدم تر است باعث آزار و فروپاشی خانواده می شوند. البته ناگفته نماند که اکثر خانواده ها با خود خواهی و نا آگاهی باعث به وجود آمدن مشکلات بین زوجین هستند.والدینی که با بی فکری و بی تدبیری فرزند خود را به سمت چاه عمیق مشکلات روحی سوق میدهند و خود را دانای کل می دانند و تصور می کنند بهترین رفتار ممکن را انجام دادند و حق را به خود میدهند.والدینی که خود را مالک فرزند خود میداند و درتمام مسائل زندگی فرزندش خود را مختار میداند قطعا در در آینده برای فرزند خود مشکلاتی به وجود خواهد آورد.فرزندانی که چنین شناختی از خانواده ی خود دارند بهتر است ازدواج نکنند و دست نگه دارند،ابتدا باید بتوانند یک شخصیت مستقل از خانواده برای خود بسازند و شخصیتی از خود ارائه بدهند که روی پا خود ایستاده و خود به تنهایی می تواند یک زندگی را اداره کند.خانواده هایی هستند که فقط با دادن نظرهای خود،نه تنها کمکی نمیکنند بلکه دردسر ساز میشوند.خانواده ی دختر،باید داماد را مانند پسر خود بداند و همراه او در سختی ها باشد و آرزوهای برآورده نشده ی خود را از داماد درخواست نکنند.بهتر است مشوق و پشتیبان داماد باشند تا مایه ی یاس و دشواری او.اگر خانواده ی دختر،او را درک کنند و همراه او باشند قطعا رابطه ی صمیمانه و مادر فرزندی و پدر پسری بین آنها شکل میگیرد و داماد همیشه آنها را از صمیم قلب به عنوان پدر مادر می پذیرد.اما اگر خانواده در حال سنگ انداختن باشند قطعا باعث کدورت و سردی میشود و آنها در آینده نمیتوانند با دلی خوش باهم رابطه داشته باشند.والدین پسر،نباید نظر خود را غالب بر همه نظرات بدانند و باید عروس را دختر خود بدانند و توقعات بیش از اندازه در مورد جهیزیه از عروس خود نداشته باشند و او را تشویق به خریدن جهیزیه ای ساده کنند و او را با دادن نظرهای مادرانه کمک کنند تا رابطه ی مادرشوهر و عروسی که از گذشته به خوبی یاد نمیشود بین آنها تبدیل به رابطه مادر دختری شود.اگر خانواده ها بتوانند رفتار عاقلانه تری از خود نشان دهند قطعا رابطه ی زوجین با خانواده ها بهتر خواهد شد و آنها را باعث آرامش خواهند دانست نه مختل آرامش خود.زوجین باید در هر شرایطی احترام به خانواده ی یکدیگر را رعایت کنند و دوستار خانواده ی یکدیگر باشند

دیدگاه‌ها ۰

*
*