روابط عاطفی بین نوجوانان

روابط عاطفی نوجوانان:نوجوانان به دلیل محدوده ی سنی که دارند خیلی زود وابسته میشوند و روابط عاطفی بین این گروه سنی خیلی سریع تر اتفاق می افتد و از آنجایی که دوران نوجوانی دوره ی دلبستگی می باشد و با همین دلیل نوجوانان تمایل به دیده شدن توسط دوستان و خوانواده و جامعه دارند و همینطور از جانب جنس مخالف خود. در این دوره مهمترین وظیفه بر عهده ی خانواده و مدرسه می باشد برای مثال والدین نبایدهیچ وقت محبت خود را از فرزندان خود دریغ کنند مخصوصاً پدرها نسبت با دخترانشان زیرا با این رفتار باعث میشوند که فرزند خود چه پسر و چه دختر محبت را از جنس مخالف یا هم جنس خود دریافت کنند و به مرور زمان ممکن است افردا خانواده برایشان غریبه به حساب بیاییند. یکی از موثرترین رفتارهایی که پدر یا مادر بعد از این که متوجه شدند فرزند خود با دختر یا پسری از طریق تماس تلفنی یا پیامک در ارتباط است صحبت کردن می باشد بعضی از مادرها با این تفکر که ممکن است روی فرزندمان باز شود ترجیح میدهندکه به روی او نیاورند و با او صحبت نکنند ولی این رفتار کاملاً اشتباه می باشد و باعث بدتر شدن اوضاع می شود. بهترین کار صحبت کردن هر دوی والدین با فرزند خود می باشد زیرا اگر فقط مادر در جریان قراربگیرد ممکن است پس از مدتی دیگر برای فرزند خود قابل اطمینان نباشد چون اگر پدر در جریان موضوع قرار نگیرند ممکن است پس از مدتی این صحبت کردن ها حالت تهدید پیدا میکند پس حتماً پدران هم باید در جریان این موضوع قرار بگیرند چون اگر مشکلی پیش بیایید آنگاه پدرها بیشتر مادرها را مقصر میدانند. یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً هم خیلی در مدارس و شبکه های اجتماعی زیاد شده است روابط صمیمی بین نوجوانان با دوستان هم جنس خود می باشد که برای بعضی از خانواده ها ام بسیار نگران کننده شده که تنها روند پاسخگویی به این رفتارها صحبت کردن و کمک گرفتن از مشاور می باشد زیرا اگر جلوی هر رفتار اشتباهی را نگیریم ممکن است تبدیل به عادت شود و در آینده دیگر نمیتوانیم آن رفتار غلط را از فرزند خود جدا کنیم.

دیدگاه‌ها ۰

*
*