شکابت نکن درخواست کن

شکایت نکن،درخواست کن
شیرینی زندگی را با رفتارهای ناپسند تلخ نکنید.زندگی فقط با رعایت کردن چند قانون میتواند بدون هیچ مشکلی به سمت جلو برود.فقط نباید بدون هیچ مطالعه و یادگیری بدون فکر کردن آن را تلخ کرد.چرا که هر چیزی نیاز به قدری یادگیری و اصول اولیه دارد.زوجینی که بدون هیچ مشاوره و تحقیق،صرفا فقط برای اینکه ازدواج کرده باشند زندگی خود را شروع میکنند و بدون آموزش های زندگی، زیر یک سقف دائما به قهر و دعوا می گذانند در صورتی که می توانند کمی درباره ی راه های بهتر شدن زندگی و راه حل های آن اطلاعات کسب کنند و با یکدیگر به مشاوره بروند تا به راحتی نیازهای خود را برطرف کنند تا دیگر جای شکایت از هم باقی نگذارند و خواسته های خود را بیان کنند و دیگر حس تنفر در آنها ایجاد نشود که مدام به شکایت ازهم بپردازند و دعوای بین آنها طولانی شود.شکایت کردن به گذشته تاکید می کند و باعث نا امیدی میشود چون گذشته را نمی توان تغییر داد.اما در خواست کردن نیاز شما را از آینده نشان میدهد و خواسته ی شما آشکارا بیان می شود .گاهی شکایت ها به صورت سوال مطرح می شوند که تو چرا نمی توانی؟؟؟؟؟؟از این دسته شکایت ها پرهیز کنید .جمله هایی از قبیل اینکه تو باید انجام میدادی و ندادی هم نوعی شکایت است.سعی کنید از بهترین جملات استفاده کنید تا حالت شکایتی نداشته باشد.شکایت یک نوع دعوا به شمار می آید و طرفین دیگر به آن خواسته توجه ای نمی کنند و ذهن خود را با شکایت و دعوا پر می کنند اما درخواست یک سوال واقعی است و به صورت واقعی باید ادا شود و می توان در خواست را با کلمات محترمانه بیان کرد به عنوان مثال مایلی این کار را انجام دهی؟ممکن است این درخواست انجام شود یا نه.اما دیگر دعوا و دلسردی به همراه ندارد و باعث ناراحتی های طولانی مدت نمیشود که بعد ها به عنوان شکایت مطرح شود.عده ای از افراد هستند زمانی که درخواست و توقعی از همسر خود یا دوست خود دارند آن را به صورت واضح بیان نمی کنند و توقع دارند طرف مقابل ذهن آنها را بخواند و نیاز آنها بدون مطرح شدن برآورده شود.و خواسته ی خود را در دل خود نگه میدارند و برای خود و دیگران ناراحتی ایجاد می کنند.این افراد بدون آنکه طرف مقابل در جریان باشد از آنها دل چرکینی دارند تا جاییکه تحمل شان تمام میشود و خواسته ای که خودشان بیان نکردند را به صورت شکایت مطرح می کنند و مقصر را طرف مقابل می دانند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*