ضررات شبکه ی مجازی

شبکه های مجازی امروز به یکی از بخش های جذاب و مهم والبته باید گفت کاربردی در زندگی ما تبدیل شده اند. و میشود گفت تقریبا تمامی افراد جامعه روزانه قسمتی از تایم خود را در این شبکه ها به تماشای عکس و فیلم و غیر….صرف میکنند که این موارد میتوانند در زندگی ما تاثیر مثبت و گاهی هم منفی داشته باشند. برای مثال در شبکه ایی همانند اینستاگرام که کاربران زیادی دارد حتما باید با این نکته توجه کنیم که چه صفحات و چه اشخاصی را دنبال میکنیم زیرا مواردی از این نظیرپس از مدتی مورد الگو برداری عموم افردا جامعه میشوند و اگر این افراد از لحاظ فرهنگی و فکری دچار مشکل باشند باعث تاثیر گذاری بر روی دیگران مخصوصا نوجوانان و افراد جوانتر میشوند و سطح فرهنگ جامعه را به سمت پایین میکشند. برای پیشگیری از این مشکل سعی کنید به سراغ صفحاتی بروید که باعث پیشرفت سطح فکری و فرهنگ جوانان یک جامعه میشود مانند صفحاتی که برای کتاب و معرفی کتابهای خوب هستند. یا صفحات آموزشی و هنری که میتواند باعث پیشرفت سطح یادگیری شما در زندگیتان شود. همه ی نوجوانان و یا نتی بزرگترها ممکن است در یک دوره ایی بیشتر تایم خود را صرف شبکه های اجتماعی کنند ولی پس از مدتی این عادت از سرشان می افتد بهترین روشی که میتواند فرزندان شما را از فضای مجازی دور نگه دارد این است که تایم او را با کلاس های مفید پر کنید تا کمتر وقت خود را صرف چیزهای بیهوده بکند، درست است که شبکه های اجتماعی کاربردی و قابل استفاده می باشد ولی نبازد بگذاریم این استفاده به اعتیاد تبدیل شود چون د اینصورت ما را از اهدافی که در زندگی داریم دور میکند. ولی اگر از همین شبکه ها اجتماعی که در دسترس ما هست به درستی استفاده کنیم و یا صفحات خوبی را در زمینه ی آموزش یا تخصص و علاقه ایی که داریم پیدا کنیم و از آنها استفاده کنیم میتواند باعث پیشرفتمان هم شود البته عده ی بسیاری هستند که از این طریق در آمد زادیی هم میکنند و هنر خود را به استقبال از عموم میگذارند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*