فن بیان درست در هنگام دعوا

فن بیان درست هنگام دعوا
زندگی‌ را بر خود و اطرافیان حرام نکنید.مگر چند روز،زندگی خواهید کرد و چقدر فرصت دارید که بتوانید از لحظات خود استفاده کنید.آیا از بودن و ماندن همیشگی خود مطمئن هستید؟؟؟آیا به این فکر کرده اید که شاید فرصت ها تمام شود و راه بازگشتی نباشد؟عده ای تصور می کنند که زندگی همیشه به آنها فرصت جبران خواهد داد اما غافل از اینکه نه تنها فرصتی نیست بله زمان جبران هم گاهی وجود ندارد.همیشه سعی کنید با بهترین راه حل ها و بزرگ ترین از خود گذشتگی ها و با صحبت کردن های هدف دار از بروز دعوا و جنجال جلوگیری کنید.قبل از شروع دعوا به عاقبت آن فکر کنید به آن لحظه ای که کدورت و سردی فضای خانه را احاطه می کند.این را به یاد داشته باشید که دعوا لحظه ای است و تمام می شود اما هنگام عصبانیت حرف هایی از دهانتان خارج
می شود که بعد از دعوا باعث شرمساری شما می شود.هنگامی که قرار است دعوا بین شما و طرف مقابل شروع شود آرامش خود را حفظ کنید و چند نفس عمیق بکشید تا بتوانید عصبانیت خود را کنترل کنید و کلمات ناپسند کمتری را هنگام دعوا بیان کنید.یا می توانید محیطی که در آن هستید را ترک کنید و به محیط دیگر بروید و کم قدم بزنید و آرامش پیدا کنید و همچنان می توانید خود را سرگرم کاری کنید تا ذهن را از موضوعی که مرتبط به دعوا است دور کنید.قبل از دعوا به این فکر کنید هر حرفی که طرف مقابل بیان می کند بی منظور است و از روی خصومت نیست و فرد قصد آزار و اذیت شما را ندارد.هنگام دعوا سعی کنید سکوت کنید تا از بیشتر شدن دعوا جلوگیری کنید.با سکوت کردن شخصیت خود را حفظ کرده اید و بعد از دعوا پشیمان از گفته های خود نمی شوید.هنگام دعوا طرف مقابل را به آرامش دعوت کنید و به یکدیگر زمان دهید تا از عصبانیتی که در وجود شما شعله ور شده کاسته شود و با آرامش کامل به گفت و گو بپردازید.
هنگام دعوا و مشاجره به یکدیکر احترام بگذارید و در هر شرایطی به یکدیگر بی احترامی نکنید.زمانی که دعوا می کنید کهنه ها را دوباره زنده نکنید و دعوا و کدورت های قدیمی را دوباره به جریان نندازید و درباره ی آنها صحبت نکنید چرا که گذشته ها به همان زمان تعلق دارند و باید پشت سر جا گذاشته شوند.
دعوا و مشاجره بین افراد به وجود می آید اما بهتر است به درازا نکشد و به قهر منجر نشود.اگر به جای دعوا و مشاجره،گفت و گو را جایگزین کنید قطعا از دعوا جلوگیری می شود.گفت و گو و بیان کردن مشکلات و نیازها از سمت طرفین با ارائه ی دلیل یکی از بهترین روش های جلوگیری از جدال است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*