فواید ورزش کردن

همه ی ما در اطراف خود انسان های زیادی دیده ایم که در ورزش خاصی مهارت دارند و همیشه پر انرژی و خنده رو هستند .هرورزش ریشه اش از یک کشور است مثلا ورزش کشتی ریشه اش از ایران بوده است و ورزش بسکتبال ریشه اش از آمریکا بوده است .تقریبا۶۵ درصد انسان های کره زمین ورزشکار هستند و بقیه انسان ها نیز طرفدار ورزشکاران هستند.

معنی کلی ورزش از نظر علمی یعنی زنده کردن انسان مرده هر انسانی که عمل سختی انجام داده پزشکش به او ورزش مناسب را توصیه می کند مثلا بیماری که عمل زانو داشته است پس از گذشت دوره درمان به او پیاده روی توصیه میکند ،زیرا آن قسمت بدن که جراحی شده است باید به حالت و ادامه دادن فعالیت قبلش برگردد.

تحقیقات نشان داده است که ورزشکاران بیشتر از افراد دیگر عمر میکنند زیرا با ورزش کردن و خوردن چیز های مقوی درواقع ما هرروز در حال دریافت روح و جسم جدید هستیم چرا که با ورزش کردن انسان همه ی اعضای بدن خودرا تعویض میکند و این کار باعث میشود تا بیشتر عمر کند،ورزش در همه سن و سال به انسان توصیه میشود ،ورزش کردن میتواند حتی به انسانی که سال هاست دچار بیماری افسردگی شده است روحیه ای جدید بدهد، ورزش داروی همه ی درمان هاست .

ورزشکاران بزرگ کسانی بودند که هیچ انسان موفقی به آنها ایمان نداشته است که به جایی برسند و مدام آنهارا به خاطر کارهای اشتباهی که کرده اند سرزنش میکردند و به آنها می گفتند تو هیچ وقت هیچ چیز نمی شوی، این جمله به اکثر ورزشکاران موفق گفته شده ، به همین سبب ورزشکاران روحیه ای قوی و اراده ای قوی دارند که هر غیر ممکن را ممکن میسازند.

اما باید این موضوع را نیز درنظر گرفت که ورزش های جدی میتواند آسیب های جدی نیز به بدن برساند که غیر قابل جبران است یکی از وزنه برداران کشورمان بر اثر بر هم خوردن تعادل و قطع نخاع تا آخر عمر از نعمت راه رفتن محروم شده است،پس اگر ورزش حرفه ای انجام میدهید مراقب خود باشید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*