فوتبال

فوتبال:
فوتبال یکی از ورزش های توپی است که دردنیا طرفداران زیادی دارد و در کشور های اروپایی نیز مدعیان زیادی دارد،فوتبال ورزشی بسیار جذابی است که با پا انجام میشود،و دروازه ی بزرگی دارد که ررای امتیاز آوردن باید توپ را به درون دروازه‌ شوت کند و هرشوت ۱ امتیاز است،مدت زمان این بازی ۹۰ دقیقه رونده است ،که۱۰تا۵ دقیقه تایم اضافه به بازیکنان میدهند، فوتبالیست ها عضلات پاهایشان محکم است و از چابکی زیادی برخورددار هستند.فوتبال ۱۱ بازیکن دارد ،که یکی از بازیکن ها درون دروازه می ایستد نام این بازیکن دروازه بان نام دارد،دروازه بان فعالیتش این است که در آخرین مرحله از گل خوردن جلو گیری میکند.

والیبال:
یکی از ورزش های توپی است که توپ آن نسبت به دیگر ورزش های توپی سبک ترو کوچک تر است است،والیبالیست ها قامت های بلندی دارند و با دست های کشیده،والیبال نیز مانند ورزش های دیگر در دنیا طرفداران زیادی دارد،زمین والیبال یک ششم زمین فوتبال است و در هرنیمه ۶ بازیکن در زمین هستند و بین دو نیمه یک تور بزرگ می کشند و اگر توپ از بالای تور عبور کند و به زمین دفاع اصابت کند امتیاز برای تیم حمله کسب میشود،و اگر تیمی به امتیاز برسد حمله بعدی برای آن تیم است

بسکتبال:
بسکتبال یکی از ورزش های توپی است که در تمام دنیا طرفداران زیادی دارد،بسکتبال توپی نسبتا سنگین و بزرگ تر از توپ والیبال دارد ،بسکتبال دارای دوحلقه است که بین دو نیمه صورت میگیرد و تعداد هر تیم باید ۵ نفر باشد بسکتبالیست ها اندام های کشیده و بازو های بزرگی دارند در بسکتبال هوش از همه چیز مهم تر است یک بسکتبالیست باید قدرت بدنی زیادی داشته باشد ،بسکتبال با دست صورت میگیرد،بیشتن امتیاز در زمین بالای قوس سه امتیازی است که همانند اسمش سه امتیاز دارد ولی سه گام و شوو های دیگر دو امتیاز دارد بجز پنالتی که یک امتیازی است یک دو بازی بسکتبال دیگر هم وجود دارد که بین یک نیمه صورت میگیرد و تعداد هرتیم باید۳نفر باشد ،در این نوع بسکتبال شوت سه امتیازی ۲ حساب میشود و بقیه شوت ها ۱ امتیاز دارد.بسکتبالیست ها باید در صدم ثانیه تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهندزیرا مالکیت توپ دست هر بازیکن ۵ ثانیه است یعنی بیشتر از ۵ ثانیه نمی‌تواند سر جای خود بایستد، بازیکنی که توپ میاورد گارد راس نام دارد گارد راس مغز تیم است او باید کنترل و سرعت فوق العاده ای داشته باشد ،بازیکنی که زیر حلقه می ایستد سنتر نام دارد او قامتش از همه بلند تر است و کار اصلی او ریباند است،ریباند یعنی شوتی که گل نشده را او از حلقه دریافت کند ،بسکتبال در ۴ کوارتر ۱۰ دقیقه ای صورت میگیرد

دیدگاه‌ها ۰

*
*