قدردانی از فرزندان

قدردانی از کارهای خوب فرزند
هر اتفاقی اگر تشویق شود به موفقیت تبدیل می شود و نیرو و پشتکار فرد را دوچندان می کند و اگر بدون تشویق و با سرزنش باشد به شکست می انجامد.هر چیزی برای اینکه از بذر بودن به درخت شدن برسد نیازمند حمایت و تشویق و پشتیبانی است تا بتواند جوانه بزند و شکوفا شود.مهم ترین افراد تاثیر گذاری که می توانند نقش پشتیبان و مشوق باشند و نزدیک ترین فرد به فرزند هستند،پدر و مادر هستند چرا که والدین از زمانی که کودک نطفه است همراه او هستند و زمانی که قرار است جوانه بزند پدر و مادر مراقبت های لازم را انجام می دهند تا این بذر خشک نشود و آسیب نبیند و بتواند جوانه بزند و رشد کند.والدین تا قد کشیدن و رشد کردن این بذر همراه و همقدم او هستند.پس چه کسی بهتر است از والدین برای فرزند؟
والدین باید زمانی که فرزندشان کار اشتباهی انجام می دهد دائما آنان را سرزنش نکنند و به آنها سرکوفت نزنند.اما این بدین معنا نیست که اشتباه فرزند را نادیده بگیرند،بلکه بهتر است درباره ی اشتباهی که انجام داده است با فرزند خود صحبت کنند و دلیل و منطق آنان را جویا شوند و فرزند بتواند با صحبت کردن پی به اشتباه خود ببرد.والدین نباید اشتباهات فرزندان را در هر شرایطی تکرار کنند و بگویند تو فلان اشتباه را کردی تو آدم نمیشوی یا چون تو فلان اشتباه را کردی پس این اتفاق بد هم کار توست.بلکه والدین باید روی کارهای غلط فرزند خط بکشند و زیر کارهای درست فرزند خود خط بکشند و دائما به آن کار درستی که فرزند انجام داده است تاکید کنند.زمانی که فرزند شما ده کار اشتباه انجام داده است و یک کار درست ،شما باید فقط روی آن کار درست تاکید کنید.و بخاطر آن کار درست از او تقدیر کنید و به او بگویید که از کار درست او خوشحال هستید.اگر فرزند شما حتی یک لیوان آب برای شما آورد از او تشکر کنید و بگویید این خوشمزه ترین آبی است که خورده اید و اینگونه او را تشویق کنید.هنگام خواب از او تعریف کنید و کارهای خوبی که انجام داده است را بگویید و تشکر کنید.در واقع شما با این کار او را به کار خوب بعدی دعوت کرده اید.
اگر چنین رابطه ای بین کودک و فرزند باشد باعث می شود رابطه ی آنان تقویت شده و صمیمیت شان بیشتر شود و دوستانه مشکلات را با یکدیگر حل کنند.اما اگر رابطه ی بین آنان چیزی جز سرکوفت و سرزنش نباشد فرزند در کار اشتباه خود بیشتر پافشاری می کند و لج بازی خود را ادامه می دهد و رابطه شان روز به روز سردتر و پر از کینه و خشم می شود.چنین رفتاری والدین را از فرزند دور و فرزند را از والدین دورتر می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*