قوانین فنگ شویی

علم فنگ شویی یعنی باید در زندگیمان مرتب و منظم باشیم تا ذهن و روحمان در آرامش باشد و چقدر محیط زندگی ما روی خلق و خو و حالات روحی ما تاثیرگذار است .

وسایل اکترونیک را به اتاق نبرید وسایل الکترونیک ذهن را آشفته می کنند .

به آخرین چیزی که خوانده اید یا دیده اید فکر کنید آیا دوست دارید وارد رویاهای خوب تان شوند ؟

نقاط خالی را با گل و گیاه پر کنید گوشه و کنار خانه که خالی هستند را با انرژی شاد گیاهان پرکنید .

آشپزخانه را تمیز نگه دارید آشپزخانه تا زمانی که خانواده در آن جمع می شوند نماینده عشق و خانواده است.

مبل های شکسته یا تعمیرشده را دوربیندازید مبل های شکسته و آسیب دیده حاکی از این است که چیز دیگری در زندگی شما آسیب دیده یا قرار است که آسیب ببیند .

جلوی هر نشتی را هرچه زودتر بگیرید نشتی ها بیانگر بدشانسی هستند یعنی فراوانی و شادی از خانه به بیرون نشت می کند .

چراغ های سوخته را نگه ندارید چراغ های سوخته نشان دهنده فرسودگی ،استرس،وضعیت مالی و سلامتی ضعیف هستند .

با گاز مانند یک دارایی ارزشمند رفتار کنید درفنگ شویی گاز پول ساز است و خوشبختی و فراوانی می آورد .

هیچوقت آینه را روبروی در نصب نکنید زیرا هر انرژی خوبی که از آستان خانه وارد می شود توسط آینه منعکس شده و به بیرون فرستاده می شود.

راهروی ورودی را مرتب کنید به هم ریختگی فضا را تنگ می کند و هم روی ذهن انسان تاثیر منفی می گذارد به خصوص زمانی که وارد خانه می شوید .

لوازم غیرضروری را دور بریزید .

لباس و کفش ها را داخل کمد بچینید .

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*