معرفی انواع کاغذ

معرفی انوع کاغذ:کاغذ یکی از ابزارهایی است که زندگی امروز ما به نوعی به آن وابسطه می باشد یعی تمام افراد جامعه به میزان های مختلف از آن استفاده میکنند پس نباید صرفه جویی آن را فراموش کنیم چرا که هرچه بیشتر در این مسیر صرفه جویی کنیم درختان بیشتری را از مرگ نجات میدهیم و محیط زیست بهتری را برای نسل های آینده به جای میگذاریم.
کاغذ انواع مختلفی دارد که هر قرشی در جامعه متناسب با نیاز خود از یک نوع و یک سایز آن استفاده میکنند. کاغذهایی که در دسترس عموم قرار دارند و جهت نیاز روزمزه استفاده میشوند از جنس و گرماژ معمولی پیروی میکنند که بیشتر برای یادداشت برداری(مانند دفترچه یادداشت؛ سررسید؛ دفتر و…) که دردسترس همگان قراردارد مورد استفاده قرارگیرد.
شما میتوانید باتوجه به نیازتان سایز مودنظر را انتخاب کنید رایج ترین سایز که میتواند کاربردی زیادی هم برایتان داشته باشد سایز A4(۲۹×۲۰)می باشد هم برای کارهای هنری و هم برای کارهای اداری و مهندسی در ادارات مورد استفاده قرارمیگیرد. هرچه عدد این سایز کوچکتر باشد به این معنی است که سایز کاغذ بزرگتر است و هرچی این عدد بزرگتر باشد یعنی سایز این کاغذ کوچکتر می باشد پس بزرگترین سایز کاغذموجود در بازار سایز A1می باشد در واقع این سایز یک کاغذ یک متر در یک متر است که تمام برش های دیگر از این کاغذ حاصل میشوند.
کاغذهایی که برای طراحی مورداستفاده قرارمیگرند بیشتر از سایزA3وA2هستند جنس این کاغذها بهتر است از سایر کاغذها زبر تر باشد تا به راحتی رنگ مداد را به خودش بگیرد و پس از مدت کوتاهی بافت کاغذ از بین نرود. البته کاغذهای طراحی هم چند ندع هستند برای مثال از نظر جنس و گرم متغیر هستند؛ گرم یک کاغذ باتوجه به ابعاد آن تغییر میکند یعنی هرچی ابعاد بزرگتر باشد گرم آن کاغذ بیشتر میشود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*