نحوه ی پرورش بوقلمون

پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون امروزه برای تعدای از افراد کار آفرین به عنوان یک‌ حرفه راه اندازی شده و با تلاش های فراوان آنان تبدیل به یک تجارت شده است.

پرورش بوقلمون امری مشکل است به ویژه اگر بوقلمون ها به شکل جوجه باشند، پرورش شان سخت است.

برای پرورش بوقلمون ابتدا بایستی تخم های نطفه دار خریداری کنید تا تبدیل به جوجه یک روزه شود و فروخته شود.

همچنین می توانید تخم نطفه دار خریداری کنید و تبدیل به جوجه و بوقلمون گوشتی کنید و سپس به بازار عرضه کنید.

یا می‌توانید جوجه یک روزه خریداری کرده و آن را پرورش داده و گوشتی کنید و از طریق آنان بوقلمون های تخم گذار پرورش دهید.

انتخاب هریک از روش های نگهداری و پرورش و فروش آنان متناسب با نیاز و هدف شما می باشد.
برای خرید بوقلمون به نژاد آن توجه کرده و بهترین نژاد را خریداری کنید.

بوقلمون ها با نژادهای مختلف دوره ی جوجه کشی، دوره رشد، میزان تخم گذاری و بازدهی شان متفاوت است.

بوقلمون ها دارای ۳ نژاد هستند که به بوقلمون سفید، بوقلمون برنز اصلاح شده و برنز اصل تقسیم می شوند.

بوقلمون های سفید از وزن زیادی برخوردار خواهند شد و دوره ی رشد شان به ۷ ماه می رسد.

بوقلمون های سفید نسبت به دیگر بوقلمون ها بیشتر بیمار می شوند.

بوقلمون برنز اصلاح شده، بعد از ۷ ماه وزن اش به ۷ کیلو خواهد رسید. اما به دلیل اینکه دارای ثبات قیمت است بیشتر مورد توجه و استفاده پرورش دهندگان است.

بوقلمون های برنز اصیل دوره ی وزن گیری شان کمتر است پس هزینه ی کمتری برای پرورش نیاز دارد.

جوجه های بوقلمون در برابر بیماری ها بسیار حساس هستند و به مراقبت های زیادی احتیاج دارند.

جوجه ها در اوایل زندگی خود از منبع حرارتی نباید دور نگه داشته شوند زیرا ممکن است سرما بخورند.
برای گرم نگه داشتن آنان باید تدابیری اندیشیده شود.

در صورتی که دستگاه مادر مصنوعی آنها را گرم می کند باید حصاری وجود داشته باشد تا جوجه ها از منبع گرما دور نشوند و اگر از هیتر استفاده می شود باید تمام سالن گرمای یکنواخت داشته باشد.

فضایی که برای پرورش بوقلمون باید در اختیار داشته باشید متناسب با سن آنان متغییر است.

در هفته ی اول در هر متر مربع ۳۰ جوجه را می توان نگهداری کرد
در هفته ی ۲ تا ۴ در هر متر مربع ۲۰ جوجه را می توان جای داد.

در هفته ی ۵ تا ۶ در هر متر مربع ۱۰ جوجه و در هفته ی ۷ تا ۸ می توان ۸ جوجه و در هفته ی ۹ تا ۱۲ در هر متر مربع ۵ جوجه و در نهایت در هفته ۱۳ تا ۲۰ در هر متر مربع ۲ یا ۳ جوجه را می توان جای داد.

برای پرورش دادن جوجه بوقلمون بهتر است آنها را در هوای تمییز و تازه نگهداری کنید. در سالنی که جوجه ها نگهداری می شود تهویه و پنجره ها از عناصر مهم برای تازگی هوا هستند.

وضعیت تهویه باید به صورتی باشد که بوی نامناسب در آن فضا وجود نداشته باشد و هوای آن باید خشک و دور از رطوبت باشد.

برای گرم‌ کردن بوقلمون در فصل زمستان باید از هیترهای بزرگ استفاده شود و در فصل تابستان باید از فن های خنک کننده و تهویه هوا استفاده کرد.

اگر سالن بیش از اندازه گرم شود می‌توانید از کولر های آبی برای خنک کردن استفاده کنید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*