نیازهایی که گفته نمیشوند

نیازهایی که بیان نمی شوند و مهم هستند
نیاز امری طبیعب و لازمه ی زندگی است.نیاز هایی که هم می تواند مثبت باشد هم منفی.نیاز همان طور که گفته شد امری طبیعی است اما رفع کردن نیاز حدی دارد تا جایی که تمام زندگی انسان صرف رفع نیاز نشود و باعث نشود انسان تمام زندگی خود را صرف نیازهای غیر ضروری کند و لذت زندگی کردن را از دست بدهد.نیاز هم می تواند مالی باشم هم عاطفی.نیازهای مالی و عاطفی اگر برآورده نشوند اختلالات روحی و روانی به همراه می آورد پس تا حدی که ممکن است باید جدی گرفته شود و رفع شود.اما نیازهایی هستند که فرد به زبان نمی آورد و باعث اختلاف بین او و همسرش می شود.از مهم ترین نیازهایی که فرد به زبان نمی آورد احترام است،مهم ترین نیازی که یک فرد از همسرش دارد احترام است اما گاهی فرد نمی تواند نیاز خود را بیان کند و باعث رنجش بین آنها می شود.قدردانی یکی دیگر از نیازهایی است که فرد در زندگی خود نمی تواند بیان کند نمی تواند به همسر خود بگوید نیاز دارد که از او بخاطر وظایفی که در خانه و همسرداری دارد ،همسرش از او قدردانی کند.انگیزه دادن یکی دیگر از نیازهایی است که فرد دوست دارد وقتی به یک کار علاقه دارد همسرش از او حمایت کند و به او انگیزه دهد که بتواند موفق شود.یکی از مهم ترین نیازهایی که نادیده گرفته می شود نیاز به اعتماد داشتن است،نیاز به اعتماد همیشه از سمت طرفین مطرح می شود اما نادیده گرفته می شود در صورتی که اعتماد داشتن خود به تنهایی باعث حل شدن اکثر اختلافات بین طرفین است.از دیگر نیازهایی که فرد نمی تواند به زبان بیاورد ولی از نیازهای مهم به شمار می آید نیاز به تکیه گاه داشتن است،تکیه گاه بودن برای همسر می تواند او را از نیازهای دیگر بی نیاز کند.امروزه نیازهای که ارزش معنوی دارند و بیشتر باید به آن توجه کرد و اهمیت ویژه ای در زندگی فرد دارد نادیده گرفته می شود اما در زندگی امروز،نیازهایی که صرفا برای چشم و هم چشمی هستند بیشتر به آن پرداخته می شود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*