وسواس فکری در کودکان

وسواس فکری در کودکان:وسواس یکی از بیماری هایی می باشد که ممکن است بعضی از افراد در سنین کودکی و نوجوانی به آن دچار بشوند که البته بیشتر در کودکی شیوع پیدا میکند که تمام افراد خانواده مخصوصا والدین وی باید سعی کنند با رفتار مناسب با کودکان خویش برخورد کنند تا باعث تشدید بیماری نشوند وسواس در کودکان نشانه هایی دارد که با مرور زمان با رشد و بزرگ شدن کودکان دیده میشود در این صورت پدر و مادر کودک سعی میکنند تا از کار کودکشان سر دربیاورند ولی نمیتوانند رفتار کودکشان را درک کنند و این خود به نوعی مشکل ساز میشود. کودکانی که دچار وسواس هستند با این که چرایی برای انجام عمل خود ندارند ولی باز هم نمیتوانند آن کار را کنار بگذارند و ترک این رفتارها برایشان بسیار سخت است. وسواس میتواند برای کودکان ارثی هم باشد یعنی از پدر یا از مادر به آنها ارث رسیده باشد با این که بسیاری از افراد فکر میکنند استرس هم باعث بیماری وسواس میشود ولی اینگونه نمی باشد استرس فقط باعث تشدید بیماری وسواس میشود و هرچه درصد این استرس بیشتر شود بیماری را هم افزایش میدهد. البته تمامی افراد خانواده در مشارکت بیماری وسواس کودک نقش مهمی دارند و باید با رفتارهایشان فضای خانه را برای آن کودک مطمئن و امن کنند تا حداقل زمانی را که در خانه سپری میکند استرس نداشته باشد و بیماری هم تشدید نشود ولی در مواقعی باید این کودکان حتما زیر نظر پزشک معالجه بشوند و باید براساس دستورات پزشک پیش بروید که مشکلی در طرز رفتار کردن شما پیش نیاید گاهی هم دوره ی درمانی با قرص و دارو انجام میشود. شما میتوانید بعد از ۵الی۷ جلسه ی درمانی نتیجه ی بهبودی را مشاهده کنید و تا ۱۲ جلسه درمانی میتوان گفت ۸۰درصد از بیماری از بین میرود. البته در این مسیر طرز برخورد معلم و دوستان با کودکی که دچار وسواس شده نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*