ویژگی زوج های پایه

ویژگی زن و شوهر پایه چیست؟
پایه و رفیق بودن را شاید بتوان در یک معنی به آن پرداخت چرا که رفیق بودن و همراه بودن یکی از لازمه های پایه بودن است.بسیاری از رفیقان و دوستان از سر رفاقت و همدلی که دارند برای هرکاری با یکدیگر پایه هستند چرا که رفاقت آنها اجازه نمی دهد یکدیگر را تنها بگذارند.و همیشه پایه و همراه برای هر برنامه ای هستند.زن و شوهر هم باید مانند زمانی که مجرد هستند و پایه ی دوستان خود هستند با یکدیگر همین شیوه را در پیش بگیرند و بهترین لحظات را بسازند.یک زن و شوهر پایه باهم رفیق هستند و در تمام لحظه ها باهم شریک هستند .اگر کسی پشت سر یکی از آنان بد بگوید از او دفاع کند و نگذار طرف حرفش را ادامه دهد و از همسرش دفاع و حمایت کند.از هر فرصتی استفاده کنند تا یکدیگر را شاد کنند و تلاش کنند خنده از روی لبای اون یکی محو نشود.زن و شوهر پایه،شب ها باهم به پیاده روی می رونند و بستنی می خورند و باهم شیطنت می کنند.پایه بودن زن و شوهر یعنی اینکه کارای خونه رو فقط یک نفر انجام نده و دوتایی باهم با شیطنت کارارو تقسیم کنند و انجام دهند.زن و شوهر پایه موقع سختی ها و بی پولی ها پایه های زندگی را محکم تر می کنند و توقعات خود را پایین می آورند و با همدلی روزهای سخت را پشت سر می گذارند.همیشه همدیگر را تشویق می کنند و با کلماتی مانند تو بهترینی تو خوشگل ترینی تو قوی ترینی با یکدیگر صحبت می کنند.همیشه به هم می گویند من پشتتم من پایه ی تمام سختی ها و خوشی هات هستم و تنهات نمی گذارم.زن و شوهر پایه وقتی میرن مسافرت حسابی خوشگذرانی می کنند و دائم به چرت زدن و تنبلی کردن وقت تلف نمی کنند.توی مهمونیا باهم شرکت می کنند و کنار هم می نشینند و در کنار یکدیگر می خندند و تحمل ناراحتی یکدیگر را ندارند.زن و شوهر پایه درک می کنند که اون یکی گاهی دوست داره با دوستاش تفریح کنه و بیرون برود.پس همیشه باید به سلایق هم احترام بگذارند و بدون مشورت یکدیگر برای منزل وسیله ی جدید نمی خرند.
پایه بودن طرفین نه تنها در خوشی ها باعث می شود صمیمیت آنها بیشتر شود بلکه در سختی ها باعث حل شدن زودتر مشکلات بین آنها می شود چرا که یاد گرفته اند همیشه و در هر شرایطی همدیگر را تنها نگذارند و همراه و شریک همیشگی باشند.زن و شوهر هایی که رفیق و پایه هستند بهترین الگو برای دیگران هستند چرا که این افراد نزد همگان محبوب و دوست داشتنی هستند.اما زن و شوهرهایی که بین آنها دوستی وجود ندارد در خوشی ها در کنار یکدیگر احساس خوبی ندارند چرا که رفاقتی بین آنها برای شیطنت نیست.این افراد در سختی ها باعث ناراحتی یکدیگر هستند و همدیگر را مقصر اصلی می دانند و در سختی ها نه تنها آرامش دهنده نیستند بلکه به بحث و جدل می پردازند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*