پول تو جیبی مناسب فرزندان

پول توجیبی فرزندان
فرزندآوری و نگه داری فرزند امری مهم و بسیار پیچیده است و مستلزم انجام مسئولیت های بزرگ است که باید توسط والدین انجام شود و نادیده گرفته نشود.امروزه فرزندان نسبت به گذشته نیازها و خواسته هایشان افزایش پیدا کرده است و هم چنین تمایل بیشتری برای داشتن ابزارهای مختلف دارند و برای رسیدن به نیازهای غیر ضروری خود پافشاری می کنند و خانواده را در مضیقه قرار می دهند.خانواده ها باید شیوه هایی نوین و کارآمدتری برای تربیت فرزندان در پیش بگیرند و نیازها و تمایلات فرزند خود را با دوران کودکی خود مقایسه نکنند چرا که دوران گذشته از امکانات رفاهی و تفریحی بسیار کمی برخوردار بوده است یا بهتر است بگوییم در مقایسه با اکنون هیچ امکاناتی نداشته است.
فرزندان امروز در مقایسه به فرزندان دیروز با تنوع بیشتری از خوراکی ها و بازی ها و پوشاک روبرو هستند و میل بیشتری برای رسیدن به این نیازها نشان داده و درواقع به این نوع از سبک زندگی انس گرفته و داشتن تمام امکانات رفاهی را حق خود دانسته و نمی توانند از چیزی چشم پوشی کنند.اما فرزندان در گذشته متناسب با جیب و سلیقه ی خانواده داشتن امکاناتی را حق خود میدانستند برای گرفتن پول توی جیبی نه تنها حق انتخاب و یا تعیین مبلغ را نداشتند بلکه برای گرفتن آن شرم و حیا داشتند و از گرفتن آن خودداری می کردند و یا در صورت گرفتن آن را پس انداز کرده و در اختیار خانواده قرار میدادند.
اما فرزندان امروز برای گرفتن پول توی جیبی بسیار مشتاق هستند و همیشه از آن ناراضی هستند و کفایت نیازهایشان را نمی دهد و تقاضای مبلغ بیشتری را دارند.پول توی جیبی فرزندان از طرف خانواده تامین می شود و مبلغ آن باید نسبت به ظرفیت و شرایط فرزنذ تعیین شود نه کمتر نه بیشتر.چرا که فرزندان در شرایط های مختلفی هستند و نسبت به آن شرایط هزینه هایی دارند ممکن است فرزندی بعد از تمام شدن ساعت مدرسه به کلاس زبان می رود و برای رسیدن به مقصد باید مقداری کرایه پرداخت کند پس این مبلغ باید در مقدار کم یا زیاد شدن پول توی جیبی او تاثیر بگذارد تا فرزنذ بتواند از پس مخارج خود بربیاید.تمایلات فرزندان با یکدیگر متفاوت است گاهی فرزندی علاقه ی زیادی به کتاب خواندن دارد و ماهیانه باید یک کتاب خریداری کند پس والدین باید هزینه ی خرید یک کتاب را به مقدار پول توی جیبی اضافه کنند تا فرزند بتواند نیاز خود را برطرف کند.اما نکته ی مهمی که والدین باید به آن توجه کنند این است که باید تمام نیازها و علاقه ها و رفت و آمد ها و تفریحات فرزند خود را محاسبه کنند و یک مبلغ مناسب را در نظر بگیرند.اما زمانی که والدین بدون احتساب نیازها و شرایط فرزند مبلغی را به عنوان پول توی جیبی در اختیار فرزند قرار می دهند و ممکن است این مبلغ بیشتر از نیازهای فرزند باشد و بیهوده و به راه نادرست خرج شود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*