چرا نباید با فرزندان بحث کرد؟

چرا نباید با فرزندان بحث کرد؟
فرزندان،مهم ترین فرد برای والدین هستند و همیشه خواستار بهترین ها را برای فرزند خود هستند و اگر پیشنهاد یا نظری می دهند قطعا از روی خیرخواهی و تجربه ی بیشتر است چرا که تجربه ی بیشتری دارند و اتفاقات بیشتری را پشت سر گذاشته اند.اما فرزندان،تصورشان بر این است که والدین آنان را درک نمی کند و به دلیل اختلاف سنی که بین آنها وجود دارد نمی تواند احساسات آنها را بفهمد و هر گونه رفتار والدین خود را دخالت و نظر نادرست میداند.با همه ی این مشکلات و سوتفاهم ها والدین نباید با فرزندان خود بحث کنند و آنان را نسبت به موضوعی جریح تر و گستاخ تر کنند.گاهی والدین می خواهند که فرزندانشان همانی که آنان قبول دارند را بپذیرند و مانند آنان عمل کنند با فرزندان خود بحث می کنند و بحث خود را با کلماتی مانند وقتی بزرگ تر شدی میفهمی و الان متوجه نیستی یا تو در سنی نیستی که خودت نظر بدهی ادامه می دهند و فرزند را گستاخ میکنند و فرزند یاد می گیرد که فکرش اهمیتی ندارد و باید نقش یک مرده را بازی کند نه آدم زنده و هم چنین یاد می گیرد وقتی فرد قدرتمندی از او چیزی بخواهد باید بدون گفت و گو قبول کند و حق انتخاب و تفکر ندارد.کودکان وقتی میبینند والدین آنها با بحث های مکرر و پافشاری دیگری را مجبور به اطاعت از آنها می کند آنان هم یاد می گیرند که از طریق این روش می توانند به خواسته های خود برسند.هم چنین والدین باید یاد بگیرند که مراقب رفتار خود در برابر فرزندان خود باشند و لجبازی نکنند و با بردباری کردن بر ناهنجاری ها چیره شوند.والدین باید به فرزندان خود احترام بگذارند و به عقایدش احترام بگذارند و توجه کنید و با منطق او را به انجام دادن کاری راضی کنید تا به مرور یاد بگیرد بهترین تصمیم را گرفته است.یکی از لازمه های رفتار درست والدین،خودآگاهی و سلامتی روحی آنهاست.آیا تا به حال فکر کرده اید که در کودکی رفتار درستی با شما شده است؟یا اگر رفتار درستی با شما نشده است خود شما رفتار درستی با فرزند خود داشته اید یا به همان شیوه ی غلطی که با شما شده است پیش رفته اید؟والدینی که خود در کودکی درک نشده اند و به آنها توجهی نشده است باید بیشتر مراقب رفتار خود باشند چرا که می توانند با استفاده از تجربه های خود بهترین رفیق و همفکر فرزند خود باشند.
و مشورت کردن و هم فکری را جایگزین بحث و مجادله کنند در این صورت بهترین نتیجه را خواهند گرفت.

دیدگاه‌ها ۰

*
*