چند عادت ناپسند اجتماعی

عادت های ناپسند اجتماعی چیست
مکان های عمومی و جمع های عمومی و خانوادگی مستلزم رعایت یک سری رفتارهاست که نباید آن را نادیده گرفت.یکی از عادت های ناپسند،با دهان پر حرف زدن در جمع است که بعضی از افراد این رفتار ناپسند را انجام داده و باعث آزار دیگران می شوند.و گاهی با پر خوری کردن در میان جمع و رعایت نکردن آداب سفره باعث رنجش دیگران می شوند.از دیگر رفتارهای ناپسند در مکان عمومی بلند حرف زدن است. گاهی افراد در مکان هایی مانند مترو با بلند حرف زدن برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند و یا برای مدت طولانی با موبایل صحبت می کنند و باعث ایجاد ناهنجاری می شوند.از دیگر رفتارهای ناپسند بهداشت ضعیف و رفتارهای ناپسند بهداشتی در حضور دیگران مانند خلال دندان و تمیز کردن بینی است که باعث بی احترامی به دیگران می شنود و باید افراد یاد بگیرند که هر عملی باید به وقت و مکان خودش انجام گیرد.از دیگر رفتارهای زشت،ریختن آشغال روی زمین در مکان های عمومی است که نباید انجام شود چرا که عمل فرد مانند الگویی برای کودکان است و ممکن است کودک این عمل ناپسند را تکرار کند.مسخره کردن لهجه ها یا شوخی های تحقیر کننده از رفتارهای ناپسند اجتماعی است که ممکن است شخصیت فرد را زیر سوال ببرد و باعث آزار و ناراحتی دیگران شود.گاهی بعضی از افراد با تمسخر کردن شخصی دیگر در جمع باعث خنداندن جمع می شوند که این خود یک رفتار زشت اجتماعی است.
بدگویی از دیگران از جمع یکی از رفتارهای ناپسندی است که باعث اختلافات و به وجود آمدن مشکلات بزرگی می شود و علاوه بر این شخصیت خود فرد را نشان می دهد.در مکان های عمومی یا جمع های خانوادگی بهتر است از کسی بدگویی نکنید و با پرسیدن سوال های مختلف و فضولی کردن در زندگی دیگران و با کنایه و طعنه حرف زدن، آرامش دیگران را مختل نکنید.خندیدن به مشکلات دیگران و خطاهای دیگران،باعث بیشتر شدن ناراحتی و مشکلات فرد می شود.زمانی که در جمعی حضور دارید و فردی با شما گفت و گو می کند به چهره ی شخص نگاه کنید و با برقرار کردن ارتباط چشمی به او نشان می دهید که صحبت های او را با دقت گوش می کنید اما اگر هنگام گفتگو به جاهای مختلف غیر از چهره ی مخاطب نگاه می کنید درواقع رفتار شما نشان می دهد که علاقه ای به شنیدن صحبت های او ندارید و رفتار ناپسندی از خود نشان داده اید.
از دیگر رفتارهای ناپسند در جمع،پچ پچ کردن و خندیدن های مرموزانه در حضور دیگران است.این رفتار ممکن است باعث آزار و ایجاد استرس دیگران شود و تصور کنند موضوعی مربوط به آنان باعث پج پچ و خنده ی شما شده است.حل و فصل مشکلات خانوادگی در جمع یکی از زشت ترین رفتارهای ناپسند است که افراد انجام می دهند و بدین صورت تمام مرزهای خانوادگی را خراب کرده و شخیصت ضعیف از خود به نمایش می گذارند.زمانی که مشکلات خانوادگی را در جمع مطرح کرده و حل می کنید باعث پریشانی و آزار افراد دیگر می شوید و دیگران نمی توانند از مهمانی نهایت لذت را ببرند.
استفاده از کلمات زشت و زننده رفتار ناپسندس است که جا و مکان نمی شناسد و همیشه باید رعایت شود.گاهی بعضی از افراد به دلیل صمیمت بیش از حد از حرف های زشت استفاده می کنند و شخصیت اجتماعی خود را تخریب می کنند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*