چگونه با فرزندسالاری مبارزه کنیم؟

چگونه با فرزندسالاری مبارزه کنیم
امروزه فرزندسالاری یک روش تربیتی است که بیشتر خانواده ها را به سمت خودش سوق داده است.

فرزندسالاری زمانی اتفاق می افتد که پدر و مادر در دوران کودکی خود با پدر سالاری روبرو بوده اند و نیازهای آنان نادیده گرفته می شده و حتی توانایی بیان نیازهای خود را نداشته و والدین برای آنان تصمیم می گرفته است.

در چنین شرایطی والدین سعی می کنند فرزند خود را محور خانواده قرار دهند و تمام نیازهای او را برطرف کنند و از نیازهای خود چشم پوشی کنند.

در زندگی فرزندسالاری تمام امور خانواده و نیازهای آنان دست فرزندان می چرخد و محور خانواده، فرزندان هستند.

در این شیوه ی تربیتی، والدین نگران آینده ی فرزند خود هستند و برای برآورده کردن هدف های فرزندان خود تمام تلاش خود را می کنند.

برای مقابله با فرزندسالاری بهتر است از صمیمت های زیاد بین والدین و فرزندان جلوگیری شود.

والدین باید صمیمیت خود با فرزندشان را در حالت اعتدال نگه دارند و تا جایی پیش نروند که اقتدارشان زیر سوال برود.

صمیمیت زیاد مرزهای بین والدین و فرزند را از بین می برد انتظارات فرزندان را افزایش می دهد.

زمانی که والدین دچار مشکلات واختلافات می شوند نباید از فرزند خود نظرخواهی کنند و اجازه ندهند فرزند در بحث ها دخالت کند.

فرزندسالاری باعث می شود والدین بیشترین آسیب را ببینند چرا که فرزندان با زیاده خواهی ها و انتظارات شان ببشترین فشار را روی والدین خود می آورند.

بدین صورت با گذشت زمان فاصله ی بین والدین و فرزند بیشتر می شود و رابطه ی سرد بین آنها تداوم می یابد.

اما این آسیب ها فرزند را نیز دچار مشکلات می کند. با برآورده کردن نیازهای فرزند، به او اعتماد به نفس کاذب می دهید. زمانی که فرزند در شرایطی قرار می گیرد که نیازهایشان برآورده نشود و احساس ضعف بر او غلبه پیدا می کند و عصبانی و خشمگین می شود.

در زندگی فرزندسالاری، فرزندان دچار خودشیفتگی می شوند ‌احساس می کنند در انجام هرکاری توانایی و مهارت دارند و نیازهایشان بدون درنگ برطرف می شود.

در صورتی که این افراد از اعتماد به نفس بالا برخوردار نیستند و در شرایطی که بر خلاف میل شان است عصبانی می شوند و نمی توانند خود را کنترل کنند.

فرزندان نازپرورده بی مسئولیت پرورش می یابند. و در بزرگسالی توانایی انجام وظایف و مسئولیت های خود را ندارند و در زندگی موفق نخواهند شد.

خانواده ای که در آن فرزندسالاری رواج دارد، ممکن است تصمیمات مهم توسط فرزندان به اشتباه گرفته شود.

در چنین خانواده هایی فرزندان با مرور زمان قدرت شان بیشتر می شود و والدین بی احترام تر می شوند.

برای جلوگیری از فرزندسالاری، برای خانه و افراد آن قوانین را در نظر بگیرید و به فرزندان خود اجازه ی دخالت در کارهای بزرگ تر ها را ندهید.

زمانی که فرزندتان درخواست نامعقولی دارد، به در خواست او توجه نکنید و به او یاد دهید که همه ی نیازهایش قابل اجرا نمی باشد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*