چگونه یک شخص را فراموش کنیم

کنار آمدن با جدایی یکی از دشوار ترین کارهاست بهتر است برای اولین قدم نفسی عمیق بکشید و استراحت کنید .

اولین کاری که باید بکنید :

وقتی ما با کسی صمیمی هستیم قطعا خاطراتی را به وجود می آوریم و وقتی آن فرد از پیش ما رفت با شنیدن آهنگ هایی که با آن فرد خاطره داشتیم و یا مکان هایی مانند رستوران ، کافه ، سینما ،و… آن فرد یادمان میفتد و خاطرات را مرور میکنیم  بنابراین بهتر است از هرچیزی که ما را یاد او میندازد دور شویم.

به مکان های جدید بروید ، خاطرات تازه ایجاد کنید. مغز همه چیز را دوباره می نویسد.

قبول کنید که جدا شده اید و دیگر از پروفایل های اجتماعی آنها بازدید نکنید.

این یک  مهم نیست که چقدر رابطه جنسی خوب باشد. اگر از هم جدا شده اید ، با او نخوابید. این فقط درد شما را تشدید می کند. مسئله ای که در مورد بیشتر خانم ها وجود دارد این است که نگه داشتن رابطه جنسی و عشق در دو جعبه متفاوت برای ما دشوار است. شما فقط به زمان هایی برمی گردید که همه چیز درست بود و صمیمیت می خواهید.

اجازه دهید بدین او نیز بروداین به شما کمک می کند تا او را فراموش کنید و سریعتر بهبود می یابید.

نزدیک کسانی باشید که شما را دوست دارند و می خواهند کارهای خوبی انجام دهید. وقتی اطرافیان خوبی ها را در شما می بینند ، به آن تبدیل می شوید. به خصوص وقتی در حال پایین آمدن سطح احساسی هستید. افرادی را پیدا کنید که تشویق کننده شما باشند. شما سریعتر به اوج می رسید و از نظر عاطفی سالم می مانید.

بخشش به شما کمک می کند سابق خود را فراموش کنید و بدون درد شما را ترک می کند او را به خاطر هر خوب ، بد یا بدی که به شما کرد ببخشید سپس خودتان را ببخشید.

دشوارترین فردی که همیشه می تواند ببخشد ، خودتان هستید خودت را بخاطر هر کاری که فکر می کنی انجام دادی ، ببخش که این دل شکستگی را برایت به وجود آورد  و هنگامی که این بخشش اتفاق می افتد ، در یک جاده جدید هستید شما می توانید هر آنچه را که دوست دارید انتخاب کنید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*