فرزندت را کتک نزن….

فرزندت را کتک نزن
تشویق باعث پیشرفت و بهبود پیدا کردن است اما تشویش باعث سقوط و ناکامی است.امروزه،تربیت کودکان نسبت به گذشته سخت تر شده است و مراحل پیچیده تری دارد زیرا در گذشته،کودکان امکاناتی که امروزه از آن بهره مند هستند را نداشتند و حتی اجازه ی انتخاب لباس یا کفش را هم نداشتند و از ابتدا نظر پدر و مادر خانواده الویت داشت و فرزند بدون هیچ غر زدنی تمام انتخاب های والدین خود را قبول میکرد و حتی به انتخاب و سلیقه ی آنها ازدواج و زندگی میکرد.پس کودک از ابتدا مطیع والدین پرورش پیدا میکرد و اطاعت کردن بی چون و چرا را نوعی احترام میدانست،احترامی که نباید به هیچ وجه زیر پا گذاشته شود.اما امروزه،کودک از ابتدا نظر خود را بر نظر دیگران برتر میداند و خواستار برآورده شدن خواسته هایش است حتی اگر خانواده توانایی آن را نداشته باشد.با پیشرفت تکنولوژی و فراهم شدن امکانات بیشتر،فرزندان بیشتر درگیر دنیای نیازهای خود هستند تا احترام به خانواده.اگرچه والدین در این نوع تربیت مقصرند زیرا که از ابتدا انتخاب هر چیزی را به عهده ی فرزند میگذارند،فرزندی که هنوز توانایی فکر کردن ندارد اما از سمت خانواده دست بالا گرفته میشوند و این باعث می شود هر نیازی متناسب با سن کودک برآورده نشود و زودتر از سن آن نیاز به او کودک برسد و کودک در سنین مختلف با زیاده طلبی مواجه شود.زمانی که والدین با فرزند خود مشکل پیدا می کنند و توانایی حل مشکل را ندارند کنترل خود را از دست میدهند و فرزند خود را کتک میزنند با تصور اینکه تربیت و تنبیه شود و دیگر سرکشی نکند.بسیاری از افراد در رابطه با عواقب این عمل آگاهی کامل ندارند و برخی معتقدند این روش،روشی سریع و موثر است.گاه علت کتک زدن فرزند،نا امید شدن والدین است.زمانی که فرزند بیش از حد شیطنت میکند پدر و مادر مستاصل میشوند و نمیتوانند تصمیم گیری درست کنند.پس بهتر است پدر و مادر از ابتدا به روش های درست تربیتی فکر کنند تا در چنین شرایطی بتوانند درست تصمیم بگیرند.کتک زدن فرزند نه تنها اثرات بد میگذارد بلکه کودک را دچار استرس و افزایش اضطراب می کند پس پدر و مادر باید از روش های کنترل خشم کمک بگیرند تا کودک خود را کتک نزنند.اگر دیدید فرزندتان خواهر یا برادر خود را میزند تعجب نکنید چرا که او این رفتار از شما الگو رفته است.یکی دیگر از آثار نامطلبوب کتک زدن ترس و استرسی است که در کودک ایجاد میشود و در بزرگسالی تبدیل به حس نفرت میشود.
کتک زدن باعث می شود زمانی که حتی پدر مادر برای بوسیدن و بغل کردن او به سمتش میروند کودک به دلیل استرسی که از قبل به او وارد شده است تصور کند قرار است کتک بخورد و فرار کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*