وندیک دوستدار محیط زیست

 

وندیک با شعار حفظ محیط زیست و با تولید محصولات پلیمری مانع از قطع درختان زیادی شده است . متاسفانه با وجود مشکلات زیست محیطی و قطع درختان ، طبیعت روز به روز بیشتر به سمت نابودی می رود . وندیک با شعار ” دوستدار محیط زیست ” شروع به تولید محصولات پلیمری کرده تا از قطع درختان بیشتری جلوگیری کند. امید است در این راه ما را یاری کنید.