انتخاب کرم پودر متناسب با رنگ پوست

رنگ کرم پودر ارتباط مستقیم با ته رنگ پوست دارد اکثر افراد نمیدانند پوستشان چه ته رنگی دارد زیرا رنگ پوست را همان ته رنگ پوست می دانند و در نظر می گیرند .

ته رنگ پوست به سه قسمت تقسیم می شود گرم ، سرد ، طبیعی .

رنگ پوست گرم :

به طور کلی آدمایی که بی دردسر برنزه کیشوند در مقایسه با افرادی که در آفتاب میسوزند معمولا این آدم ها رنگ پوست گرم تری دارند .

معمولا افرادی که رنگ موی قرمز، قهوه ای و فندقی دارند رنگ پوست گرم دارند .

زیر نور طبیعی و معمولی واستید و قسمت داخلی مچ دستتان را نگاه کنید اگر رگ شما نزدیک به سبز بود رنگ پوست تان گرم است .

یک کاغذ کنار صورت تان نگه دارید در آینه نگاه کنید و تفاوت رنگ پوست تان را با رنگ کاغذ مقایسه کنید اگر رنگ پوست شما زرد به نظر می رسید رنگ پوست شما گرم است.

رنگ پوست سرد :

افرادی که زود آفتاب سوخته میشوند پوست سردتری دارند .

معمولا افرادی که رنگ چشم آبی ، سبز یا خاکستری دارند رنگ پوست سرد دارند .

یک کاغذ کنار صورت تان نگه دارید در آینه نگاه کنید و تفاوت رنگ پوست تان را با رنگ کاغذ مقایسه کنید اگر رنگ پوست شما اگر رنگ پوست شما صورتی ،قرمز یا سرخابی به نظر می رسد رنگ پوست شما سرد است .

رنگ پوست طبیعی :

زیر نور طبیعی و معمولی واستید و قسمت داخلی مچ دستتان را نگاه کنید اگر نتوانستید رنگ رگ تان را تشخیص دهید و یا به رنگ زیتونی نزدیک بود رنگ پوست شما طبیعی است .

یک کاغذ کنار صورت تان نگه دارید در آینه نگاه کنید و تفاوت رنگ پوست تان را با رنگ کاغذ مقایسه کنید اگر رنگ پوست شما خاکستری به نظر رسید رنگ پوست شما طبیعی است .

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*