انسانها شبیه هم عمر نمیکنند

انسان ها شبیه یکدیگر عمر نمی کنند
عمر انسان ها هر ثانیه ای که می گذرد کمتر میشود اما بیشتر نمی شود و انسان ها هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شوند و عمر خود را از دست می دهند اما لحظه ای مرگ را به خود نزدیک نمی دانند.همه ی انسان هایی که روی کره ی خاکی نفس میکشند و عمر میکنند متفاوت از یکدیگر زندگی می کنند.زندگی ها با درآمدهای مختلف و سلیقه های مختلف اداره میشوند و در بسیاری از موارد از شرایط خود راضی نیستند و آرزو دارند جای کسی دیگر باشند چرا که ظاهر زندگی دیگران را میبینند ولی باطن را هرگز.انسان ها هرگز شبیه هم زندگی نمیکنند گروهی از آنها به معنای واقعی زندگی میکنند و از هر نعمتی بهره مند هستند و اما گروه دیگری هستند که تحمل می کنند،نه زندگی.این دو گروه گاهی آرزوی زندگی یکدیگر را دارند چرا که هر کدام به طور کامل و صدرصد از همه ی نعمت ها برخوردار نیستند و شاید یک نیاز و خواسته ای دارند که ممکن است بسیار ساده باشد ولی همان نیاز ساده در زندگی آن گروهی باشد که تحمل میکنند ولی این فرد نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد و حسرت همان نیاز پیش پا افتاده را میخورد.به عنوان مثال فردی که از نظر مالی ثروتمند محسوب میشود و از تمام امکانات رفاهی بهره مند است ولی از نظر عاطفی و خانواده ی صمیمی و گرم داشتن دچار فقر است و آرزوی داشتن همسر و خانه ای گرم دارد.اگرچه افرادی هستند که حسرت ثروت این گروه را می خورند و این گروه را خوشبخت می نامند و می گویند در هر صورت هم که باشد پول می تواند همه ی کارها را برای آنها آسان کند.زندگی یکدیگر را می سنجیم و قضاوت می کنیم آن هم از روی ظاهر.بی آنکه از درون آن خبر داشته باشیم.در هر صورت تمامی افراد به نحوی از زندگی خود ناراضی هستند و گله می کنند و خواستار عدالت هستند.اماSany:
انسان نباید مدام از کارهایی که در گذشته انجام نداده است یا آن‌ها را بد انجام داده‌ است گلایه کند طوری که انگار این کار فایده‌ای دارد. چرا خودت را نمی‌بخشی و به خودت یادآوری نمی‌کنی که همیشه بیشترین تلاشت را کرده‌ای ؟
انسان‌ها این حق را دارند که به تدریج کامل شوند.Sany:
زندگی در حال گذر است بدون آنکه لحظه ای متوقف شود و هر کسی سهمی دارد که آن سهم فقط مختص آن شخص است و به کسی دیگر تعلق نخواهد گرفت ولی باید چنان زندگی کنیم که تلخ نباشد و برای دیگران هم تلخ نشود.زندگی فقط عمر کردن نیست تا پیر شویم و بمیریم بلکه زندگی رشد کردن است،رشد معنوی و فکری

دیدگاه‌ها ۰

*
*