بی اهمیتی به مدگرایی

استفاده صحیح از پوشاک
جامعه ای که مردمان آن با ذهن پوچ و با ظاهری آراسته خود را روشن فکر و اهل تمدن می شناسند و غرق در دنیای خالی از فکر خود شده اند،به راستی کدام راه انسانیت را طی می کنند،انسانیتی که نه تنها فکر نمیکنند بلکه بی فکری خود را پشت تجملات خود پنهان می کنند و به همه برچسب بی اصالت می زنند تا مبادا کمی از هویت پوچ شان زیر سوال برود.
امروزه دنیای مد،عنان مردم را به دست گرفته است،و هر طرفی که می خواهد میکشاند.مدهایی که نه تنها با هزینه های گزاف همراه است بلکه تنوع طلبی و گرایش به استفاده ی یک مرتبه از لباس را در بین مردم فرهنگ سازی کرده است،فرهنگی که امروزه به غلط شیوع پیدا کرده است و نشانه ی پرستیژ تلقی میشود.دنیای مد از طریق شبکه های اجتماعی بیشترین تاثیر را روی مردم گذاشته تا جایی که هر شخصی با ایجاد یک سری سبک لباس برای خود در شبکه های اجتماعی برند خاصی را معرفی می کند و مردم را به خرید بی هدف ترغیب میکند و بدون اینکه تجربه ی استفاده از محصولی را داشته باشند به دروغ از محصولی تعریف می کنند و با اطمینان کامل آن محصول را معرفی می کنند.تا به حال فکر کرده اید استفاده از لباس،کفش و …تا زمانی که قابلیت استفاده کردن دارد چه اشکالی دارد؟آیا استفاده ی پوشاک تکراری باعث بی شخصیتی است یا نشان دهنده ی اعتماد به نفس است؟زمانی را که صرف خرید کردن می کنید را می توان صرف یادگیری و افزایش مهارت کرد و در زندگی از آن بهره برد

دیدگاه‌ها ۰

*
*