تاثیرات دوران بلوغ چیست؟

بحران بلوغ و تاثیرات آن
دوره ی نوجوانی برای همه ی ما فراموش نشدنی و خاص بوده است. در این دوره، فرد با بخش جدیدی از زندگی روبرو می شود که با تغییرات جسمی و روحی برای او همراه است.

نوجوانی دوره ای میان کودکی و بزرگسالی است که مانند برزخی برای فرد است چرا که از دوره ی کودکی جدا شده و به دوره ی بزرگسالی هم نرسیده است اما در او تغییرات فکری جدیدی ایجاد می شود که باعث می شود زمینه برای قبول مسئولیت هایش فراهم شود.

بلوغ در دوره ی نوجوانی اتفاق می افتد و به دلیل بیداری غدد غریزی فرد را با تغییرات زیادی روبرو می کند.

این دوره، از مهم ترین و حساس ترین دوره های زندگی اوست که باید تحت کنترل والدین باشد در غیر این صورت ممکن است دچار لغزش شود.

در دوره ی بلوغ، تکالیفی نیز از طرف شرع به او داده می شود که فرد را برای انجام مسئولیت ها آماده می کند.

بلوغ صرفا به موضع خاصی منتهی نمی شود و انواع مختلفی دارد.
بلوغ بدنی که شامل رشد اندام های بدن است و تا ۲۵ سالگی ادامه دارد.

بلوغ اجتماعی شامل دوره ای از زندگی است که فرد توانایی مدیریت پیدا می‌ کند و می تواند امور را تدبیر کند.

بلوغ عاطفی که در دوره ی نوجوانی به اوج خود می رسد و فرد دیگر از دنیای کودکانه خارج می شود و به شکل جدی تر عواطف خود را به دیگران نشان می دهد.

بلوغ سیاسی شامل دوره است که فرد قدرت تصمیم گیری پیدا می‌ کند و می تواند رای دهد.

بلوغ شرعی نیز برای افراد با مسئولیت هایی همراه است. در این دوره فرد، مکلف و بالغ می شود و واجبات دینی به او واجب می شود.

دخترها در دوران بلوغ دچار هیجانات عاطفی می شوند و رفتارهای حساس از خود نشان می‌دهند.

در این دوره دخترها زودرنج و حساس شده و حجب و حیا در آنها بروز پیدا می‌ کند.

دخترها در دوران بلوغ بیشتر به ظاهر خود اهمیت می دهند و خودنمایی کردن و خود شیفتگی نیز در آنها ظاهر می شود.

بهتر است بدانید که دوران نوجوانی و بلوغ باعث می شود که فرد استقلال طلب شود و برای خود دنبال شخصیت و هویت مستقل می‌ گردد.

این دوره باعث خشم و پرخاشگری در نوجوانان می شود.

در دوره ی نوجوانی ناهنجاری های اجتماعی از دیگر پیامدهای آن است که به شکل خودسری و مخالفت با والدین و بزرگ ترها را به همراه دارد و فرد دائما در حال جدال با خواهر و برادر است.

دوره ی بلوغ هراس از مدرسه و تحصیل و عدم پیشرفت درسی نیز به چشم می خورد. نوجوان از مدرسه هراس دارد و تمایلی به درس خواندن ندارد.

شاید دیده باشید که نوجوانان در این دوره گوشه گیر می شوند که این امر طبیعی است اما اگر از حد طبیعی بیشتر شود می تواند نشانه ی افسردگی باشد.

علائم افسردگی در این دوره، غم و ناراحتی، عدم تمرکز، بی حوصلگی، بی قراری و گریه می باشد که می تواند به روح و جسم او آسیب جدی وارد کند.

برای اینکه نوجوانان در این دوره آسیب کمتری ببینند، بهتر است والدین در جایگاه یک دوست همراه او باشند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*