تاثیر شعر خوانی بر حافظه کودکان

تاثیر شعر خوانی روی حافظه ی کودکان
دوره ی کودکی هر فردی بهترین و مهم ترین دوره ی زندگی او محسوب می شود. دوره ای که در آن کودکان به دور از هر هیاهو و دغدغه ای لحظات خود را سپری می کنند و برای یادگیری مطالب جدید و مهارت جدید بهترین آمادگی را دارند. در این دوره، ذهن کودک توانایی یادگیری بیشتری دارد و می توانیم ذهن او و استعداد های او را در این دوره پرورش دهیم و تقویت کنیم. یکی از روش های زیبا و دلنشین برای تقویت ذهن کودکان، شعر خوانی برای آنهاست. کودکان شعر خواندن را دوست دارند و از شنیدن شعر های مختلف لذت می برند و احساس رضایت می کنند. والدین باید از کودکی برای فرزندان خود شعر بخوانند تا روحیه ی لطیف و شعر خوانی را در آنها تقویت کنند تا کودکان از ابتدا از نظر عاطفی و احساسی روحیه ای لطیف پیدا کنند و تا بزرگسالی چنین روحیه ای کمک دهنده و همراه آنان باشد. کودکان شعر خوانی را تفریحی شاد و شیرین می دانند و به وسیله ی آن والدین می توانند شادی را به کودک منتقل کنند و با خواندن شعرهای غمگین نیز می توانند ناراحتی را به او انتقال دهند. کودکان با شنیدن شعرهای مختلف با توجه به محتویات آن شعر از پیرامون خود درک بهتری پیدا می کنند و می توانند با محیط و عناصر آن آشنایی بیشتری پیدا کنند. کودکان از طریق شعر می توانند ارزش های انسانی را نیز درک کنند و احساس همدردی با دیگران را نیز درک کنند و احساس کنند. از دیگر تاثیرات شعر خوانی برای کودکان این است که او با فرهنگ های مختلف شهرهای دیگر یا کشورهای دیگر نیز آشنا می شوند چرا که شعرهایی با محتویات شخصیت های خارجی و فرهنگ های بیگانه نیز وجود دارد که تصورات کودک را نامحدود می کند و باعث می شود کودک نسبت به دنیای اطراف خود دید گسترده تری داشته باشد. همانطور که می دانید شعر شامل لغات و واژگان مختلفی است که به صورت موزون و آهنگین بیان می شود و کودک را شاد می کند و دایره ی لغت او را گسترش می دهد و باعث می شود کودک لغات جدیدی را یاد بگیرد و زمانی که تلاش می کند شعری را بخواند و لغاتی را بیان کند او را در تلفظ درست واژگان یاری می دهد و قدرت بیان او را قوی می کند. شعرخوانی و حفظ شعر علاوه بر اینکه حافظه ی کودک را تقویت می کند بلکه باعث می شود کودک در دوره های تحصیلی خود در دورهای بعد آمادگی لازم را داشته باشد و مطالب جدید را به راحتی یاد بگیرد و با دیگران ارتباط قوی تری برقرار کند. احساسات و عواطف درون هر فردی وجود دارد و از فردی به فرد دیگر شدت این احساسات زیاد و کم می شود. بهتر است والدین این احساسات را از کودکی درون او به جوشش دربیاورند و آن را شکوفا کنند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*