دانستنی های جالب زندگی مورچه ها

زندگی مورچه ها
مورچه ها حشرات اجتماعی هستند که به صورت دسته ای و گروهی دیده می شوند. حتما تاکنون در منزل خود گروهی از مورچه ها را دیده اید که به صورت دسته ای و هماهنگ در منطقه ای جمع می شوند و در آنجا زندگی می کنند.
مورچه ها در هر شرایط و آب و هوایی می توانند زندگی کنند و در کرانه ی دریاها و جنگل ها و دشت ها زندگی می کنند.
مورچه ها روی سر خود شاخک هایی دارند که دائما در حال تکان خوردن است و از این طریق بو را حس می کنند و به وسیله ی شاخک ها راه خود را پیدا می کنند و با دوستان خود ارتباط برقرار می کنند.
مورچه ها بینی ندارند و روی سرشان یک مغز و یک جفت چشم و دهان دارند که شاخک هایشان به نوعی بینایی آنان محسوب می شود چرا که از طریق آن دیگر مورچه ها را شناسایی می کنند.
مورچه ها انواع مختلفی دارند که همه ی آن ها به شکل اجتماعی و گروهی زندگی می کنند اما عادات و نحوه ی غذا خوردنشان باهم فرق دارد.
مورچه بر خلاف اینکه جثه ی کوچکی دارند، زور زیادی دارند و می توانند باری که ۱۰ برابر وزن شان است را به دوش بکشد و حمل کند. مورچه ها بسیار زحمت کش هستند و کل عمر خود را مشغول کار کردن هستند تا بتوانند آذوقه ی زمستان خود را تامین کنند.
مورچه ها به صورت گروهی زندگی می کنند و هر گروه را یک ملکه و تعدای مورچه ی نر و ماده و مورچه های کارگر تشکیل می دهد. مورچه های کارگر باید شبانه روز آذوقه جمع کنند و به لانه برده تا برای زمستان آذوقه داشته باشند.
گروهی از مورچه ها داخل زمین زندگی می‌کنند و گروه دیگر بیرون از زمین زندگی می کنند. مورچه های درشت داخل چوب لانه کرده اند و در آنجا زندگی می کنند و این مورچه ها برای مورچه های کوچک تر قدرت نمایی می کنند و آن ها را از لانه هایشان بیرون کرده و تمام آذوقه های مورچه های کوچک تر را از آن خود می کنند.
سواره نام گروهی دیگر از مورچه هاست که گوشت خوار هستند و برای رسیدن به گوشت در صف های طولانی حرکت می کنند و حیوانات بزرگ هم توانایی مقابله با آن ها را ندارد.
هر گروه از مورچه ها با غذاهای مختلف زندگی می‌کنند. مورچه های خرمن برای تهیه ی غذای خود از گیاهان اطراف خود دانه می چیند و به لانه ی خود می برد.
مورچه های شیر دوش از آن دسته هستند که برای تهیه ی غذا به سراغ شته می روند.
مورچه های اسیابان کله های بزرگی دارند و فک های نیرومندی دارند که از طریق آن دانه را آسیاب می کنند.
نوع دیگری از مورچه ها تپه سازی می کنند. این گونه مورچه ها گاهی به اندازه ی یک متر خانه می سازند.
گروه دیگری از مورچه ها برده دار هستند و به صورت گروهی به مورچه های کوچک تر حمله می‌کنند و تخم ها و کرم های آنان را با خود به همراه می آورند تا درصورت بالغ شدن از آنها بیگاری بکشند.
اما آنچه که بسیار جالب است این است که در کل مناطق کره ی زمین مورچه ها وجود دارند.
در فصل تابستان مورچه های پرواز پرواز می کنند و در هوا جفت گیری می کنند که بدین صورت مورچه ی نر میمیرد و مورچه ی ملکه به زمین می آید و تخم های خود را مراقبت می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*