دختران مجرد شادتراند یا متاهل

دخترای مجرد شاد ترن یا متاهل؟
مجرد بودن و متاهل بودن هر کدام به تنهایی دنیای خاص خود را دارند،دنیای که هر کدام به نحوی یک دوره ی سنی از فرد را شامل می شود.خوشحال بودن فرد مجرد،به دلیل این است که فرد هیچ مسئولیتی در زندگی ندارد و وارد مشکلات زندگی نشده است پس با خیال آسوده میخندد و سر به بالین میگذارد.دنیایی که هر وعده ی غذایی توسط مادر خانه آماده است و فرد بدون هیچ نگرانی و دغدغه از انجام وظایف خانه داری به تفریح با دوستان خود میپردازد و برای انجام ندادن کاری بازخواست نمیشود.دوران مجردی،تمام مشکلات مالی به عهده ی پدر خانوادست و فرد مجرد بی خبر از مشکلات مالی و تورم زندگی می کند و خانواده هم برای راحتی فرزند خود او را از این مشکلات با خبر نمیکنند.در این دوره،طبیعی است که فرد خوشحال تر باشد.دوران متاهلی دورانی است که فرد باید خود را برای قبول مسئولیت های زندگی آماده کند.این دوره زمانی که شروع میشود ابتدا زوجین دچار تنش و اختلاف میشوند زیرا دو فرد کاملا متفاوت با سلیقه های مختلف در کنار هم قرار میگیرند و دچار اختلاف نظر می شوند اما باید با مهارت و یادگیری این دوره را پشت سر گذاشت.در دوران تاهل فرد دچار محدودیت هایی می شود برای مسافرت رفتن با دوستان خود و فت آمد با آنها.از طرفی هم یک سری مسئولیت های خانه داری یا کار کردن ابتدا زوجین را تحت فشار قرار میدهد.اما بعد از گذر زمان این تناقض ها برطرف میشود و زوجین رفیق و همراه یکدیگر می شوند.افراد نسبت به شرایطی که در آن هستند شادی خود را بیشتر یا کمتر میدانند.زوجینی هستند که دوران تاهل خود را شادتر میدانند و برعکس.شاد بودن و نبودن بستگی به شرایط و روحیه ی شخص دارد.محدودیت ها نباید مانع شاد بودن شوند پس نمی توان وضعیت هر فرد را منوط به دوران مجردی و متاهلی کرد چرا که زندگی در هر برهه ی زمان فراز و نشیب هایی دارد.و ما نباید شادی خود را فقط مختص زمان هایی خاص بدانیم.زمانی که مجرد هستید با دوستان خود خوشحال هستید اما زمانی که ازدواج می کنید همسرتان دلگرمی و شادی آور زندگی شما می شود و خنده های شما را پایدار تر می کند.قدر لحظات باهم بودن را بدانید و دلیل خنده های هم باشید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*