رفتار مناسب خانم ها

خانوم ها چگونه رفتار کنند؟
زنان و مردان،از نظر روحی و عاطفی و جسمانی و ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک از آنان با دنیای متفاوت از یکدیگر زندگی می کنند و به دلیل همین تفاوت ها در کنار یکدیگر بهترین مکمل هستند و همین تفاوت ها زن و مرد را عزیز یکدیگر می کند.اما هر یک از این ویژگی ها مختص به گروه خودش است و نباید وظایف و رفتار این دو با یکدیگر جا به جا شود.ظرافت و زنانگی یکی از الزامات وجودی یک زن است.مردان زنانی که کارهای سنگین و مردانه انجام می دهند و خلق و خوی مردانه دارند و از تمام ظرافت های یک زن به دور هستند را دوست ندارند و هیچ گرایشی به این زنان ندارند.خانوم ها باید بدانند که یکی از اصلی ترین دلایلی که مردان را به سمت زنان جذب می کند ظرافت زنانه است اما زمانی که جای زن و مرد عوض می شود و زنان شبیه مردان عمل می کنند مردان را از خود دور می کنند و دیگر مرد نمی تواند مردانگی خود را برای زن خرج کند چرا که با زنی روبرو شده است که نیازی به مردانگی ندارد و خود یک مرد است.بهتر است خانوم ها با حفظ کردن زنانگی خود،حس شیرین زنانگی و فرعیات آن را از دست ندهند.
ظرافت های زنانه و خانومانه رفتار کردن را نباید با وابستگی اشتباه گرفت.گاهی برخی تصور می کنند ظرافت به معنای لوس و وابسته بودن است و خانوم نباید از خودش استقلال داشته باشد و همیشه باید متکی به دیگران باشد.ظرافت های زنانه و مستقل بودن زن هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و دنیای متفاوتی از هم هستند.یک خانوم می تواند در حالی که شخصیت مستقلی دارد و از نظر اقتصادی و انجام کارهای روزمره ی خود دارای استقلال است می تواند ظرافت زنانه ی خود را حفظ کند و یک خانوم با ظرافت و مستقل باشد.عده ای تصور می کنند زمانی که گفته می شود یک زن باید زنانگی داشته باشد و کارهای مردانه انجام ندهد بدین منظور است که زن باید خانه نشین باشد و مطیع و برده ی همسر باشد و پیشرفتی نداشته باشد در صورتی که این تصور نه تنها اشتباه است بلکه غیر ممکن و نشدنی است.
مردان به زنانی گرایش و علاقه دارند که از نظر شخصیتی مستقل و آزاد باشد ولی در جاهایی که نیاز است یک سری از خواسته هایش را از مرد بخواهد تا مرد بتواند برای او کاری انجام دهد و علاقه ی خود را به زن نشان دهد.گاهی خانوم ها به دلیل عجول بودن تمام کارهای منزل را انجام می دهند و حتی وسایل سنگین را جا به جا می کنند چرا که می گویند عجله دارند که تمام کارهای منزل تمام شود اما این روش نادرست است و زن باید صبر کند زمانی که همسرس به خانه باز می گردد از او درخواست کند کارهای سنگین را او انجام دهد تا بتواند ظرافت زنانه ی خود را حفظ کند.
اگرچه مردانی هستند که از ابتدای زندگی خود با زنانی زندگی کرده اند که تمام کارهای سنگین منزل را انجام داده است و مرد دیگر خود را از مسئولیت کارهای خانه معاف می داند و بعد از مدتی اگر زن دیگر نتواند کار سنگین انجام دهد مرد به سختی قبول خواهد کرد که کارهای سنگین را انجام دهد و قطعا با الفاظی مانند از اول خودت انجام میدادی و الان خودت را لوس کردی زن خود را آزار خواهند داد.پس زنان باید از ابتدا وظایف منزل را تقسیم کنند و یا یک سری درخواست برای انجام بعضی امور از همسر خود داشته باشند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*