سم روابط بین افراد

سم روابط بین افراد
روابط بین افراد،همیشه با یک سری از مشکلات مختل می شود که می تواند باعث فروپاشی روابط شود.روابط های پایدار،با آگاهی طرفین سم ها را از خود خارج کردند تا بتوانند پایدارتر از قبل باشند و رابطه ی خود را ادامه دهند.اما سم هایی هستند که روزانه به زندگی افراد تزریق می شوند جالب تر این است که این سم ها توسط خود فرد وارد می شود و خود را ضعیف می کند.بعضی از رفتارها و کارها آنقدر مخرب هستند که مانند سم کشنده فرد را زخمی می کند.یکی از سم های روابط این است که فرد در رابطه میخواهد طرف مقابل فقط متعلق به او باشد و تمام زمان خود را با او سپری کند و زندگی و علایق خود را تعطیل کند و طبق علایق او و تحت مالکیت او زندگی کند.این رفتار نادرست طرف مقابل را از زندگی زده می کند.از دیگر سم ها این است که فرد میخواهد رفتار طرف مقابل درست شود و مطابق میل او رفتار شود.اگرچه رفتار فرد رفتاری صحیح است اما او می خواهد تمام رفتار او مانند رفتار خودش باشد و درکی از تفاوت ها ندارد.چنین افرادی رابطه ی متقابل را درک نکرده اند.از دیگر سم هایی که فرد خود را فریب می دهد و سم را خودش به تن خود تزریق می کند این است که با وجود اینکه طرف مقابل او را اذیت می کند او این اذیت را نشانه ی دوست داشتن می داند و می گوید چون دوستم دارد مرا اذیت می کند.این نگرش به دوست داشتن نوعی سم است.از دیگر سم های زندگی،بدگمانی و احساس شک به یکدیگر است.زمانی که فرد با بدگمانی و شک زندگی می کند همیشه به طرف مقابل شک دارد و او را تعقیب می کند تا ببیند با چه کسی قرار عاشقانه گذاشته اگرچه این ساخته ی ذهن متوهم اوست و موبایل او را چک می کند تا به سرنخ هایی برسد و خیال خود را راحت کند و اعتمادی به طرف مقابل ندارد و تمام اعتماد خود را صرف توهمات ساختگی می کند.
زندگی مشترک،با ارزشمند ترین دارایی فرد است که باید مانند مرواریدی در صدف از تمام خطرات احتمالی آن را مصون بداریم نه اینکه خود با نا آگاهی و با رفتارهای بچگانه سم را وارد زندگی خود کنیم و باعث کشته شدن روح و احساس خودمان شویم.
زمانی که فرد با رفتارهای نادرست،چهره و هویت طرف مقابل را نزد همگان تخریب می کند باعث می شود زندگی مشترک آنها دیگر اعتباری نداشته باشد و دیگران اجازه ی هر دخالتی را به خود بدهند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*