طراحی منظره

طراحی از منظره:طراحی از مناظر یکی از قسمت های لذت بخش طراحی است که در صورت رعایت نکات مهم این بخش نتیجه مثبتی به ما میدهد.
در طراحی از منظره شما میتوانید از تکنیک دلخواهتان استفاده کنید البته ذغال میتواند یکی از گزینه های مناسب
باشد،کار با ذغال آسان است و سرعت این تکنیک بیش از سایر تکنیک هاست و تیرگی بیشتری به ما میدهد،اگر کار کردن با ذغال برایتان سخت است میتوانید از جایگزین مناسبی مانند مداد یا گرافیت استفاده کنید.
در شروع کار سعی کنید جای اجزای مورد نظر را به صورت کاملا هندسی و ساده شده مشخص کنید و درگیر جزئیات نشوید اگر در ابتدای کار نسبت ها را به خوبی اندازه بگیرید تا آخر کار مشکلی پیش نخواهد آمد.
درخت یکی از اجزا مهم منظره است طراحی از درخت بسیار ساده است درصورتی از کل به جز برویم یعنی با یک سطح خاکستری شروع کنیم و کم کم حالت برگه را در بیاوریم زیرا نمیتوانیم تک به تک برگها را بکشیم. طراحی از چمن و گل هم به وع خاکستری ها و کنتراستی که در اثر حاکم است تو جه کنیم .ساعتی که برای طراحی منظره استفاده میکنیم خیلی مهم است باید جهت تهمین صورت می باشد.
در طراحی از منظره باید به تنابش نور خورشید را در نظر بگیریم(بهترین ساعات برای طراحی ۱۰صبح و یا ۳الی ۵بعداز ظهر می باشد)در این ساعات تغیرات نور بر محیط را به راحتی میتوانیم مشاهده کنیم و بهترین تیرگی و روشنی را در صفحه ی سفید میتوانیم بر جای بگذاریم تا به نتیجه ی دلخواه برسیم البته همه ی این ها به تمرین و ممارست شما بستگی دارد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*