طریقه ی نشستن صحیح

طریقه ی نشستن صحیح: برای نشستن صحیح هنگام کار های روزمره باید گودی کمر کاملاً پر شود و فاصله ی باستان تا کمر کاملاً باید به انتهای صندلی بچسبد تا جایی که میتوانید دست هایتان را زیاد از خودتان دور نکنید زیرا این کار میتواند موجب آسیب رسیدن به کمر می شود به همین دلیل شناگران یا کسانی که کارهای سونوگرافی یا فیزیوتراپی انجام میدهند که مدام دست هایشان در حال حرکت است و به سمت جلو کشیده میشود باعث افتادگی شانه ها میشود.
پس به همین دلیل هنگام کار کردن روی میز سعی کنید صندلی را به جلو بکشید نه دست هایتان را. نکته ی دیگر ی که وجود دارد در رابطه با گردن می باشد، کنار دیوار بایستید و گردن خود را به دیوار نزدیک کنید به این حالت تاک کردن گفته میشود، این حالت گردن را باید برای هر حرکتی داشته باشید. در ابتدا ممکن است برایتان سخت باشد، سعی کنید در جلسات هنگامی که به پرژکتور نگاه میکنید به جای چرخش گردن خود کل صندلی را بچرخانید تا کل بدن شما در آن محور بچرخد نه فقط ناحیه ی سر و گردن. تحقیقات نشان داده که همه ی ما در طول روز ۱۴ الی ۱۵ ساعت را به حالت نشسته میگذرانیم به همین دلیل نباید انجام چند حرکت کششی کوتاه را فراموش کنید این حرکات ها میتواند در حالت نشسته هم باشد، ورزش کردن را فراموش نکنید البته ورزش هم ساعت هایی دارد که در هر فصلی مختلف می باشد برای مثال در زمستان بین ساعت ۶ تا ۸ صبح میتواند گزینه ی خوبی باشد ولی فراموش نکنید که در ورزش کردن در فضاهای سرد موجب بیماری آسم میشود و حتماً یک فضای مناسب با دمای مناسب را انتخاب کنید. در هنگام شروع ورزش چند حرکت کششی انجام دهید که بدن شروع به گرم شدن بکند تقریباً میشود گفت این حرکات کششی پیش نیاز برای تمامی ورزش ها می باشد برای همه ی کسانی که چه در خانه و چه در باشگاه تمرین میکنند در واقع گرم کردن قبل از شروع ورزش و سرد کردن بعد از اتمام ورزش از خود ورزش کردم مهم می باشد. کسانی که بیماری هایی نظیر تنگی نخاع دارند بهتر است نرمش هایی داخل آب انجام دهند، البته عده ایی تصور میکنند که نرمش در آب فقط راه رفتن می باشد ولی این تصور کاملاً غلط است در کنار این راه رفتن باید حرکت های نرمشی هم وجود داشته باشد تا تاثیرگذار باشد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*