قول دادن خوبه یا بد؟

قول دادن خوبه یا بده؟؟؟
دنیایی که امروز در آن زندگی می کنیم پر از مشغله ها و دردسرهای بزرگی است که همگی با آن دست و پنجه نرم می کنند و به گونه ای امرار معاش و گذر عمر می کنند.دنیایی که آدم هایش پر از ضعف ها و استرس ها و عصبانیت ها و نیازه های برآورده نشده است که هر یک از افراد از طلوع تا غروب آفتاب در پی نیازهای خود تلاش می کنند تا بتوانند با خیال آسوده سر به بالین بگذارنند.با چنین شرایطی که آدم ها با آن سر و کله میزنن آیا قول دادن کار خوبی است یا نه؟؟؟؟گاهی افراد از سر ناچاری و اجبار بخاطر شرایطی که در آن هستند قول می دهند ولی قول خود را عمل نمی کنند چرا که توانایی انجام آن را ندارند اما بخاطر شرایط مجبور به قول دادن شده اند.با قول دادن نه تنها باری از شانه ی خود برنداشته اند بلکه به مشکلات خود اضافه کرده اند و در صورت عمل نکردن به آن قول اعتماد خود را نزد دیگران از دست می دهند.پس در شرایطی که تمرکز ندارید و شرایط بحرانی را تجربه می کنید هرگز قول ندهید.گاهی افراد هنگامی که خوشحال هستند و یا موفقیت بزرگی را کسب کردند و دچار هیجان هستند به هیچ وجه قول ندهند چرا که در آن موقع ذهن فرد به دلیل خوشحالی و هیجان توانایی محاسبه ی عواقب کاری که به آن قول داده را ندارد و ممکن است دچار مشکلات عظیم شود.قول دادن عملی پسندیده است که فرد را متعهد به انجام کاری می کند و فرد را موظف می کند که به قول خود پایبند باشد.چه بسیار افرادی که به دلیل قول هایی که داده اند کارهای بزرگ انجام داده و پیشرفت کرده اند و چه بسیار افرادی که به دلیل قول هایی که داده اند تمام اعتماد خود را نزد دیگران باخته اند.
زوجینی که با یکدیگر مشکل دارند زمانی که به مشاوره مراجعه می کنند بعد از بیان تمام مشکلات خود در حضور یکدیگر به هم قول میدهند تا بتوانند اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و زندگی بهتری داشته باشند.زوجین زمانی که مجدا بخواهند اشتباهی را تکرار کنند به یاد قول هایی که داده اند میفتند و قول ها را نزد خودشان یادآوری می کنند و قول دادن نوعی انگیزه به آنها می دهد که پایبند قول خود باشند و شخصیت خود و اعتماد خود پیش همسر را حفظ کنند.
اما ناگفته نماند که قول دادن زمانی موثر است که اعتماد طرف مقابل جلب شده باشد چه بسا افرادی هستند که یکی از خصوصیات اخلاقی آنها قول دادن و عمل نکردن به آن است و این افراد با این اخلاق طرف مقابل را فریب می دهند پس شخص قول دهنده هم باید فردی مطمئن باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد.اما قول هایی هستند که همیشه عمل شده اند و از آنها بوی اعتماد می آید افرادی که این قول ها را می دهند تمام وجودشان بوی مرد است و قولش را می دهد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*