معایب وابستگی

معایب وابستگی چیست؟
وابستگی،به خودی خود نمی تواند مزایایی به دنبال داشته باشد ولی معایب هایی دارد که قطعا باعث آسیب به فرد و بعد طرف مقابل می شود.افرادی که دچار وابستگی می شوند یا در کل شخصیت وابسته ای دارند همیشه با استرس زندگی می کنند و فکر می کنند اگر روزی طرف مقابلشان نباشد و آنان را ترک کند چگونه می خواهند به زندگی خود ادامه دهند و چگونه می توانند بدون او روی پای خود بایستند و یا هنگام سختی ها چگونه می توانند مقاومت کنند لذا همیشه با استرس و با فکر از دست دادن زندگی می کنند.معمولا افراد وابسته با الفاظی مثل اگر او نباشد من میمیرم یا اگر او نباشد من زندگی نمی کنم ناراحتی و استرس خود را بروز می دهند.زندگی کردن با افراد وابسته بسیار سخت تر از آن چیزی است که تصورش می کنید.شاید در ابتدای آشنایی با افراد وابسته یا اوایل دوستی یا ازدواج با افراد وابسته،وابستگی شان به شما خوشایند و شیرین باشد و شما از اینکه او بدون شما عذاب می کشد احساس خوبی داشته باشید و وابستگی او را به پای دوست داشتن زیاد او بگذارید اما باید بدانید که بعد از دراز مدت زندگی با چنین فردی برای شما یک عذاب بزرگ خواهد بود.چرا که فرد وابسته استقلال خود را از دست می دهد چرا که مثلا زمانی که می خواهد به ماموریت کاری برود همسر او به دلیل وابستگی شاید اجازه ی رفتن او را ندهد در این صورت فرد دیگر برای انجام کارهای خود هیچ استقلالی ندارد و برای انجام دادن کارهای خود ابتدا باید از همسر خود اجازه بگیرد چرا که فرد وابسته نمی تواند دوری او را تحمل کند یا به دلیل استرسی که دارد تصورش بر این است که شاید همسرش از سفر کاری برنگردد یا ممکن است دوری از من برایش خوشایند باشد و مرا ترک کند.
هر شخص میزان و درصد وابستگی اش با شخص دیگر متفاوت است.گاهی فردی که دارای وابستگی بسیار شدیدی است با فردی که هیچگونه وابستگی ندارد ازدواج می کند قطعا زندگی این دو نفر دچار مشکل خواهد شد.فردی که وابسته است برای شخصیتی که وابستگی برایش معنایی ندارد مانند مزاحم است و با مزاحمت هایش او را عصبی می کند.
اما اگر دو نفر که از نظر وابستگی مانند یکدیگر هستند و هر دو وابستگی شدیدی به یکدیگر دارند باهم ازدواج کنند هیچ مشکلی نخواهند داشت زیرا یکدیگر را درک می کنند و طرفین به راحتی می توانند با وابستگی و مشکلات آن کنار بیایند.اگرچه وابستگی عاطفی به مراتب مشکلات کمتری نسبت به وابستگی اجتماعی دارد. وابستگی اجتماعی تمام زندگی یک فرد را تحت شعاع قرار می دهد و می تواند زندگی را دچار اختلال کند و طرفین را از هم دور کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*